GroenLinks Nieuwegein organiseert discussie-avond

Het bestuur van GroenLinks Nieuwegein organiseert op 29 mei om 20.00 uur een discussie-avond in het activiteitencentrum “De Baten” over het nieuwe verkiezingsprogramma van GroenLinks voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Leden, maatschappelijke groeperingen en belangstellenden worden van harte uitgenodigd hun zienswijze te geven over wat GroenLinks Nieuwegein de komende vier jaar wil verwezenlijken.

Doel van deze avond is met elkaar te discussiëren over een viertal thema’s, te weten:

1. Stadshart

2. relatie burger-politiek

3. bereikbaarheid

4. groenbeheer.

De thema’s worden in workshops verder uitgewerkt. Uiteraard is tijdens deze avond ook gelegenheid op andere onderwerpen uw mening te geven.

GroenLinks Nieuwegein vindt het belangrijk dat de Nieuwegeinse samenleving volop haar inbreng kan hebben. We hopen dan ook op een grote opkomst.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk