‘GroenLinks maakt een beleidsarme begroting beleidsRijk’

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Nieuwegein de kaders voor de begroting van 2022 vastgesteld. Hoewel dit was voorgesteld als ‘beleidsarm’ heeft GroenLinks met een paar scherpe interventies deze kadernota van veel input voorzien.

Fractievoorzitter Feenstra: “Het is natuurlijk een onzekere tijd, maar dat wil niet zeggen dat je geen visie kan ontwikkelen. Het tegenovergestelde is volgens ons waar: juist nu moet je heldere keuzes maken. En voor GroenLinks zijn die volkomen helder: Onze prioriteiten zijn samen te vatten in twee speerpunten: Klimaatbeleid en tegengaan ongelijkheid. Daarbij horen zaken als het tegengaan van zowel de klimaatcrisis alsook de sociaal economische gezondheids- en inkomensverschillen. GroenLinks wil kansengelijkheid bevorderen, de energietransitie aanjagen en racisme en discriminatie tegengaan.”

Daarom kwam GroenLinks met een motie over het tegengaan van de klimaat-crisis, want in al het Corona geweld zou je bijna vergeten dat de klimaatcrisis nog steeds de grootste opgave van onze tijd is. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vergt veel daadkracht, creativiteit en wil tot samenwerking. Deze motie roept op om bomen beter te beschermen tegen kappen. Bomen spelen immers een onmisbare rol als bron van schaduw maar ook als opvang van water. Deze oproep tot het beschermen van dit groene goud in Nieuwegein mocht op voldoende steun rekenen en is aangenomen.

Ook vroeg GroenLinks aandacht om misstanden met gegevensverwerking te voorkomen. In een motie riep ze het college op om te werken aan een heldere visie en strategie waarbij bij het gebruik van data-verzameling en datasystemen, computer-algoritmes, niet discriminerend mogen werken. Feenstra: “We moeten niet naïef zijn en ook binnen Nieuwegein echt werk maken om een soort toekomstige toeslagenaffaire te voorkomen! Gelukkig vond de voltallige raad dat ook en stemde unaniem in, waardoor dit nu serieus aangepakt gaat worden.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren