GroenLinks: ‘Grote onrust om MOvactor, kans voor inwoners’

De crisis bij welzijnsorganisatie Movactor biedt een kans om het Nieuwegeinse welzijnswerk anders en beter te organiseren’ zo laat GroenLinks (GL) in Nieuwegein weten.

De onvrede met de organisatie Movactor is al jaren bekend. GL herkent de problemen en heeft zich al vaak kritisch uitgelaten over de functie en invulling van de 4 buurtpleinen en de wijze waarop MOvactor invulling geeft aan het Nieuwegeinse welzijnswerk. ‘Er is nu breed overeenstemming dat het anders moet. GL is overtuigd van nut en noodzaak van goed uitgevoerd welzijnsbeleid en vindt het de hoogste tijd voor een fundamentele discussie over de functie van het welzijnswerk in het brede sociale domein en hoe je dat moet organiseren. Dát moet wat ons betreft het vertrekpunt zijn van de nu te voeren discussie’ zegt Monique de Beer’, fractievoorzitter van GroenLinks.

Monique de Beer van GroenLinks

‘Wat vinden onze inwoners, als deelnemer en vrijwilliger belangrijk? Samen met de vraag welke opgaven in het sociale domein hebben we te vervullen en welke rol kan het welzijnswerk daarin op zich nemen? Het huidige beleid is in het verleden erg centraal gestuurd en van bovenaf opgelegd en doorgevoerd; de gevolgen daarvan worden de laatste jaren steeds meer zichtbaar. Namelijk: geen door inwoners gedragen beleid en uitvoering.’

‘GL is van mening dat al een deel van de onrust wordt weggenomen als inwoners, vrijwilligers en medewerkers een serieuze gesprekspartner zijn. Ook al is de uitkomst van het te lopen proces nog onduidelijk. We beseffen dat het voeren van een fundamentele discussie tijd vraagt. Dit nieuwe College heeft uiteraard tijd nodig om een Nieuwegeins welzijnswerk een goed geformuleerde opdracht te kunnen geven. Een opdracht die aansluit bij de wensen en behoeften van inwoners. Laten we de huidige situatie bij en omtrent MOvactor aangrijpen om het welzijnswerk anders en beter te organiseren!’

Meer aandacht voor vluchtelingen in Nieuwegein
In Nieuwegein woont en integreert een grote groep vluchtelingen met een verblijfstatus, de zogenaamde statushouders. GroenLinks vindt dat de statushouders meer en beter geholpen kunnen worden het zich vestigen in hun nieuwe woonomgeving en bij het leveren van een bijdrage aan onze stad. Daarvoor zijn 5 juli in de raad twee moties ingediend. Beide zijn met een ruime meerderheid aangenomen.

De motie “Specifieke beleidsvoornemens voor statushouders” roept het College op om samen met WIL meer maatwerk te bieden aan statushouders bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt. CDA, SP, PvdA en D66 hebben de motie van GroenLinks mede ingediend. De motie is met een meerderheid van 18 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.

De motie “Signaleren en behandelen van psychosociale problemen van statushouders” roept op om psychosociale problemen bij vluchtelingen en hun gezinnen beter te signaleren, begeleiden en te behandelen. Hierbij extra aandacht te besteden aan kinderen van statushouders. Deze motie is mede ingediend door partijen CDA, PvdA, Lokale Vernieuwing en SP en is met een meerderheid van 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.

2 thoughts on “GroenLinks: ‘Grote onrust om MOvactor, kans voor inwoners’

  1. John

    Laat men beginnen met de Nederlandse jongeren aan werk te helpen.er zijn nog genoeg jongeren die niet aan het werk komen.

  2. Annie

    John, waarom denk je dat dat al niet gebeurd? Het is en-en, niet of-of. Jouw reactie, hoe kort dan ook, is doordrongen van verdeeldheid en xenofobie. Heb je naaste lief.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren