Groen Groeit Mee in het Hollandsche IJsselgebied

Samen met Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en gemeenten IJsselstein, Montfoort, Nieuwegein en Utrecht gaat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een gebiedsgerichte samenwerking in het Hollandsche IJsselgebied aan. De samenwerking heeft als doel om ervoor te zorgen dat de inwoners in en om het gebied ook in de toekomst kunnen genieten van een groene en gezonde leefomgeving. Hoogheemraad Bert de Groot (HDSR) ondertekende donderdag 15 februari jl. de samenwerkingsovereenkomst om de samenwerking vast te leggen: ‘En nu samen met de mensen uit het gebied aan de slag!’

Groen Groeit Mee

Op de foto van links naar rechts: Bert de Groot (HDSR), Mirjam Sterk (provincie Utrecht, Jelka Both (Staatsbosbeheer), John van Engelen (gemeente Nieuwegein) en Edwin Tas (gemeente IJsselstein). Linda Voortman (gemeente Utrecht) en Wim Wikselaar (gemeente Montfoort) ontbreken op de foto.

Het buitengebied langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, het Hollandsche IJsselgebied, ligt in een regio met een hoge druk op de ruimte. Er komen veel woningen bij in de omgeving en daarnaast vragen ook opgaven voor natuur, water, recreatie, mobiliteit en (zonne)energie om ruimte. Dit deel van het Hollandsche IJsselgebied is één van de vier Groen Groeit Mee voorbeeldgebieden waarin de partners de ambities van Groen Groeit Mee in de praktijk gaan toepassen.

Groen Groeit Mee
Groen Groeit Mee is de ambitie van veertig samenwerkende partijen om recreatief groen, water en landschap mee te laten groeien met het stijgende aantal woningen en inwoners in de provincie Utrecht. Namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ondertekende hoogheemraad Bert de Groot al in 2022 samen met bijna veertig overheden, natuurorganisaties en andere partners het Pact van Groen Groeit Mee.

Met het Pact benadrukken de samenwerkende partijen de ambitie om bij alle ruimtelijke plannen (recreatief) groen en water evenredig en volwaardig te laten meegroeien. Het is vanzelfsprekend om mobiliteit en infrastructuur aan het begin van een ruimtelijk project mee te nemen, sedert 2022 is hier ‘groen en blauw’ aan toegevoegd. Inwoners, beheerorganisaties, de landbouwsector en andere partijen worden er actief bij betrokken.

Aan de slag samen met agrariërs, ondernemers, inwoners en recreanten
De komende twee jaar werken we met alle gebiedspartners samen aan een zogeheten ontwikkelperspectief: een plan waar we inwoners, agrariërs, andere ondernemers en (belangenverenigingen van) recreanten in het gebied actief bij betrekken. In het ontwikkelperspectief staat straks welke kansen en mogelijkheden zij in het gebied zien rondom waterveiligheid, klimaatadaptatie, natuurrealisatie, recreatie, flexwoningen en de opwekking van duurzame energie. Al lopende ontwikkelingen in het gebied, zoals de verlegging van de waterkering tussen Achthoven en IJsselstein, worden meegenomen in het ontwikkelperspectief.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk