Groen Bouwteam Nieuwegein: ‘Samen vergroenen’

Buurtbewoners aan de Kribbemonde hebben onlangs een bijeenkomst gehouden over het vergroenen van een speelplek hun wijk. Tijdens deze bijeenkomst werden de diverse wensen getoond die naar boven kwamen na een eerder gehouden enquête door het Groene Bouwteam Nieuwegein.

Het Groen Bouwteam Nieuwegein wil binnen de gemeente Nieuwegein de burgerparticipatie vergroten. Dit is een van de doelstellingen. Dit doen zij bijvoorbeeld door met bewoners mee te denken over vergroening van de openbare ruimte. Zo ook dus aan de Kribbemonde in Nieuwegein Zuid.

Zelfbeheer en eigen initiatief
Buurtbewoners rondom de Kribbemonde hebben de wens om de speelplek in hun straat te vergroenen. Hiertoe is de afgelopen tijd een enquête voor uitgezet. Dit om ideeën én vrijwilligers voor zelfbeheer te inventariseren. Directievoerder Theo Kleijer heeft de ingebrachte ideeën uitgewerkt tot een schetsontwerp die op een onlangs gehouden bewonersavond werd getoond.

De bewoners hadden al een hoop voorwerk gedaan in de vorm van een eerste schets, moodboards en beplanting die ze mooi vinden. Deze inzet vooraf werd natuurlijk enorm gewaardeerd! Met een leuke mix van jonge ouders met kleine kinderen, mensen zonder kinderen en ouderen die er al heel lang wonen was het een geslaagde avond. Veel positieve energie en ieders mening werd gerespecteerd.

Gezamenlijk onderhoud
Na realisatie van de plannen ‘adopteren’ de bewoners deze plek voor gezamenlijk onderhoud in zelfbeheer. Samen met de gemeente Nieuwegein onderzoekt omgevingsmanager Gwendy Haanskorf de succesfactoren en verbeterpunten van dit participatietraject, zodat hiervan kan worden geleerd bij volgende trajecten met bewoners!

Binnen afzienbare tijd zal het pleintje naar de wens van de bewoners worden aangepakt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk