Katern

Gezamenlijke aanpak zelfstandig wonen

Samen met een groot aantal organisaties zet de gemeente zich in voor het verbeteren van de combinatie van wonen, welzijn en zorg. De doelstellingen voor de jaren 2022-2026 zijn vastgelegd in het programma Woonwijs, dat onlangs is vastgesteld door de gemeenteraad. Om het commitment met de uitvoering van het programma te onderstrepen hebben betrokken partijen vandaag het Nieuwegeins Akkoord Woonwijs ondertekend.

Wethouder Hans Adriani van Wonen gaf hiervoor de aftrap tijdens een online bijeenkomst. Vanwege de coronamaatregelen hebben vertegenwoordigers van de andere organisaties hun handtekening gezet vanuit hun eigen werkplek. Met dit akkoord verbinden de partijen zich aan de opgave en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan.

“Een mooie mijlpaal, omdat we alleen door samen te werken deze complexe opgave op een goede manier kunnen invullen. Alle partijen erkennen het belang van de gezamenlijkheid om het mogelijk te maken voor mensen in Nieuwegein om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te (blijven) wonen”, aldus de wethouder.

Zelfstandig wonen Het programma Woonwijs richt zich op maatregelen die ervoor zorgen, dat mensen zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Denk hierbij aan mogelijkheden voor het aanpassen van een woning of verhuizen naar een beter geschikte woning, zorg en ondersteuning die thuis wonen mogelijk maken en de nabijheid en toegankelijkheid van voorzieningen. Hiermee wordt het beter mogelijk voor ouderen om langer thuis te blijven wonen en voor mensen met een beperking om zelfstandig te kunnen wonen.

De maatregelen betreffen zowel het woningaanbod als het aanbod op het gebied van zorg en welzijn. Daarom is het akkoord ondertekend door verschillende woningcorporaties, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders, zorgkantoor en ontwikkelaars/beleggers. Partijen die nog niet zijn aangehaakt, maar wel denken een bijdrage te kunnen leveren, zijn van harte welkom om zich alsnog aan dit akkoord te verbinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk