Geslaagde fiets/wandel excursie

Op zaterdag 18 december organiseerde de Vogelwacht Utrecht, afdeling Nieuwegein/IJsselstein een zeer geslaagde excursie die deels per fiets en deels wandelend werd afgelegd. Maar liefst 15 deelnemers (op gepaste afstand van elkaar) trokken per fiets vanaf ‘t Veerhuis over de Lekdijk naar Schalkwijk en door de polders weer terug.

Onderweg waren er diverse stops om de (water)vogels in de uiterwaarden, weidegebieden en polders te bekijken en, ondanks de slechte weersomstandigheden, te fotograferen. Er werd onderweg afgestapt voor een korte wandeling door het Verdronken Bos en een heerlijke wandeling bij het fort Werk aan de Waalse Wetering, waar men bovenop het fort een prachtig uitzicht had over het landschap.

Hoewel het koud en mistig was, was iedereen erg enthousiast en leergierig. Er vielen toch aardig wat dieren te spotten, zoals bijvoorbeeld geelpootmeeuwen, dodaars, smienten, berg- en krakeenden, zilver en blauwe reigers, grote zaagbekken, grote groepen kieviten, scholeksters en meerkoeten, torenvalkjes, buizerds, sperwers, diverse soorten ganzen, futen, putters, roodborstjes, merels en de ijsvogel.

De foto’s zijn van Tanja Hudepohl

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk