Katern

Gemeenteraad op een stem na unaniem akkoord met Luifelstede als onderkomen voor nieuwe groep vluchtelingen met verblijfsvergunning

Donderdagavond was de gemeenteraad aan de beurt om tot een definitieve keuze te komen om een nieuwe groep statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) in één pand onder te brengen in Nieuwegein. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) hadden eerder al besloten om begin 2017 een nieuwe groep vluchtelingen met verblijfsvergunning onder te brengen binnen haar gemeentegrenzen. De keuze was gevallen op het leegstaande pand aan de Luifelstede in de binnenstad van Nieuwegein. Een alternatief zou zijn geweest om de hele groep van tussen de 100 en 150 statushouders te verdelen in diverse wijken in Nieuwegein. Dit vond het college niet wenselijk.

Voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 27 oktober vond een extra vergadering plaats van de commissie ABZ waarin ingesproken kon worden. De bespreking zelf gebeurde in de raadsvergadering.

De gemeenteraad heeft donderdagavond besloten het advies van het college van B&W te volgen. Raadslid Haseena Bakhtali noemde de informatieavond die eerder werd gehouden een propaganda machine van burgemeester, wethouders en raadsleden die vooral voor elkaar applaudisseerden. Zij stemde als enige tegen het voornemen om de statushouders onder te brengen in het pand aan de Luifelstede. De gemeenteraad sprak wel haar zorgen uit over de verdringing van de huurwoningen en de evenwichtige verdeling waarbij langdurig woningzoekenden niet in de knel komen.

Verantwoordelijk wethouder Hans Adriani gaf aan dat alle partijen aandacht vragen voor de leefomgeving en leefbaarheid. Niet alleen voor de statushouders maar ook voor omwonenden. ‘Het college heeft daar zorg voor’ aldus de wethouder. In tweede termijn, na een lange schorsing, diende de VVD, D66 en de ChristenUnie nog wel een amendement in maar werd later ingetrokken omdat wethouder Hans Adriani alle punten heeft toegezegd.

In het pand aan de Luifelstede kunnen 150 statushouders gehuisvest worden voor de duur van maximaal 5 jaar.

Door voor de tweede keer te kiezen voor het huisvesten van statushouders op een tijdelijke locatie kan de gemeente Nieuwegein op tijd voldoen aan haar taakstelling, integreren statushouders sneller in de Nieuwegeinse samenleving en is de gemeente in staat statushouders gerichter in te laten stromen op de reguliere woningmarkt.

hermantroostinderaadszaal

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk