Gemeenteraad beveelt burgemeester Frans Backhuijs aan voor herbenoeming

De gemeenteraad van Nieuwegein beveelt burgemeester F.T.J.M. (Frans) Backhuijs aan voor herbenoeming als burgemeester van Nieuwegein. Dat heeft hij besloten in een besloten raadsvergadering en daarna bekendgemaakt in de openbare raadsvergadering, op maandag 19 december 2016.

De ambtstermijn van burgemeester Backhuijs loopt op 1 mei 2017 af. Burgemeester Backhuijs heeft eerder dit jaar laten weten dat hij graag in aanmerking wil komen voor een nieuwe periode van zes jaar.

Er heeft een zorgvuldig proces plaatsgevonden. Er is een vertrouwenscommissie ingesteld die het functioneren van de burgemeester onderzocht. De vertrouwenscommissie bestond uit alle fractievoorzitters met uitzondering van die van Stadspartij Núwegein, en een ambtelijk secretaris. Op basis van de bevindingen heeft de vertrouwenscommissie een aanbeveling voor herbenoeming aan de gemeenteraad voorgelegd, die deze vervolgens vaststelde in zijn vergadering.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt, via de Commissaris van de Koning en voorzien van zijn advies, gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Normaal gesproken volgt de minister de aanbeveling van de gemeenteraad. Daarop volgt een Koninklijk besluit. Op het moment dat die is ondertekend door de Koning en de minister, is de herbenoeming definitief.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk