Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid

Het college heeft ingestemd met het bestedingsvoorstel dat is gedaan in het kader van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA). Het bestedingsvoorstel wordt ter inzage gelegd voor de commissie SOC. Het voorstel komt voort uit het Beleidskader Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid Nieuwegein voor de periode augustus 2002 tot en met augustus 2006, dat de gemeenteraad in 2002 heeft vastgesteld.

Het Beleidskader is richtinggevend voor de uitvoering van activiteiten in het kader van het bestrijden van onderwijs-achterstanden in de gemeente Nieuwegein. Om uitvoering te geven aan het Beleidskader wordt per schooljaar een activiteiten plan opgesteld door gemeente en uitvoerende instellingen. Voor deze activiteiten wordt een bestedingsplan gemaakt. Hierin wordt inhoud gegeven aan de inzet van gemeentelijke middelen, schoolgebonden middelen (middelen die direct door het rijk aan het onderwijs worden verstrekt voor het bestrijden van onderwijsachterstanden) en de specifieke rijksuitkering voor de periode augustus 2002 tot en met augustus 2006.

Op basis van het bestedingsplan ontstaan subsidierelaties tussen de gemeente en de uitvoerende instellingen, waarin wordt aangegeven op welke wijze de gelden worden in gezet en verantwoord.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren