Gemeente past wijkverkeers-plan Vreeswijk Oost aan

Onlangs heeft de gemeente het wijkverkeersplan voor Vreeswijk Oost ter inspraak voorgelegd aan belanghebbenden. In het wijkverkeersplan Vreeswijk Oost zijn de plaatsen aangegeven waar snelheidsremmende maatregelen het te hard en onveilig rijden zullen verminderen. Het wijkverkeersplan kreeg overwegend positieve reacties tijdens het inloopspreekuur in De Spil op 21 december vorig jaar.

De inspraak heeft geleid tot enkele kleine aanpassingen aan het wijkverkeersplan:

De geplande drempel op de parallelweg van de Prinsessenweg komt te vervallen;

Op de Prinsessenweg wordt ter hoogte van de zuidelijke kruising met de Conradstraat een drempel toegevoegd.

De start van de uitvoering wordt na de zomervakantie verwacht. Op 8 februari om 20.00 uur behandelt de raadscommissie Verkeer, Milieu en Cultuur het wijkverkeersplan Vreeswijk Oost.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk