Gemeente pakt verbeterpunten aan

De Gemeente Nieuwegein gaat, samen met bewoners, probleempunten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de wijken aanpakken. De resultaten van het grootschalige onderzoek (Leefbaarheidsmonitor) onder 4.500 Nieuwegeiners naar leefbaarheid en veiligheid in de wijken werden in mei 2001 bekend. Vervolgens is de gemeente hard aan de slag te gaan om deze resultaten uit te werken in acties.

Te hard rijden in de Nieuwegeinse wijken, lage tevredenheid met jongeren-voorzieningen, sterk gestegen onveiligheidsgevoelens in Nieuwegein. Dit zijn drie van de tien aandachtspunten die de Gemeente Nieuwegein heeft geformuleerd aan de hand de uitkomsten van het leefbaarheidonderzoek.

In een aantal gevallen gaat de gemeente samen met bewoners en professionals kijken waar de oorzaken van de problemen nu echt in de wijk liggen en hoe deze op te lossen zijn. Zo worden de tegenstrijdige gevoelens van de bewoners van Fokkesteeg aan een nader onderzoek geworpen. Op andere aandachtsterreinen kan de gemeente al concreet aan de slag gaan.

Zo wordt in de loop van 2002 in bijna alle woonstraten de maximum snelheid 30 km per uur en komen er snelheidsremmende maatregelen om het te hard rijden tegen te gaan. Het beheer van het centrumgebied zal op meerdere terreinen worden verbeterd. Zo wordt er vaker geveegd en komt er een tijdelijke stalling voor winkelwagentjes op het parkeerterrein bij het Nijpelsplantsoen. Met name de aanstelling vanaf 1 januari van een binnenstadsbeheerder, waar men met vragen en klachten terecht kan, is een grote verbetering.

De stijging van de ergernis over hondenpoep wordt onder meer aangepakt door te bekijken of de hondenpoepvoorzieningen, die nu in Batau-Noord en Doorslag te vinden zijn, in de loop van 2002 ook uitgebreid kunnen worden naar meer wijken van Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren