Gemeente Nieuwegein zoekt meedenkers

Heeft u ideeën en/of initiatieven als het gaat om het mogelijk maken van zelfstandig wonen voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperking? Of voor mensen die door problemen of een gebeurtenis in hun leven in de knel komen en daardoor dakloos dreigen te raken. En/of wilt u met vakgenoten hierover van gedachten wisselen? Neemt u dan deel aan de interactieve werkplaatsen georganiseerd door de gemeente Nieuwegein. Deze vinden in oktober 2016 plaats en worden afgesloten door een werkconferentie op 23 november.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met programmaleider Irma van de Heuvel, telefoon 14 030 of e-mail i.vandenheuvel@nieuwegein.nl.

Op 23 Juni jl. stemde de gemeenteraad in met het programma Woonwijs. Hierin staan concrete maatregelen voor langer zelfstandig wonen voor ouderen. Zo werken we aan het terugdringen van het tekort aan geschikte appartementen, worden er nieuwe woningen met vormen van zorg ontwikkeld en kunnen mensen zich laten begeleiden door een verhuisadviseur. Het programma Woonwijs is mede op basis van gesprekken met aanbieders van wonen en zorg tot stand gekomen.

Daarnaast bevat Woonwijs een ontwikkelagenda om te komen tot een programma in december 2016 om zelfstandig wonen mogelijk te maken voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperking en voor mensen die door problemen of een gebeurtenis in hun leven in de knel komen en daardoor dakloos dreigen te raken. Echter om daar te komen is nog meer inzicht nodig in vraag en aanbod én een flink aantal ideeën, dialogen en initiatieven, samen de bouwstenen. Vraag en aanbod onderzoekt de gemeente Nieuwegein samen met de Lekstroomgemeenten. En voor het ontwikkelen van de bouwstenen start de gemeente Nieuwegein de werkplaatsen en aansluitend de werkconferentie. De ontwikkelagenda in Woonwijs resulteert in een uitvoeringsgericht programma in december 2016.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk