Gemeente maakt haast met herbouw De Toonladder

In de nieuwjaarsnacht is openbare basisschool De Toonladder in Zuilenstein afgebrand. De gemeente heeft onderzocht of het mogelijk en haalbaar was om bij de herbouw vergaande maatregelen te treffen om de sociale veiligheid te verbeteren, zoals het toevoegen van huizen of andere voorzieningen. Inmiddels is geconcludeerd dat uitvoering van een dergelijke optie te veel tijd vergt. Daarom wil de gemeente nu starten met de voorbereiding van de herbouw van De Toonladder op dezelfde locatie.

Begin juni hoopt de gemeente in overleg met de schoolleiding en het schoolbestuur van De Toonladder te komen tot een invulling van de herbouw.

De afgelopen tijd is binnen de gemeente een aantal zaken onderzocht dat van belang is voor de invulling van de herbouw. De afgelopen jaren heeft er nogal wat vandalisme rond de school plaatsgevonden. De omgeving van de school was ’s avonds sociaal onveilig. Aanpak daarvan komt nu natuurlijk niet stil te liggen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk