Gemeente en huisartsen werken samen aan goede zorg voor de jeugd

De gemeente Nieuwegein en de wijkgezondheidscentra zetten zich samen in voor goede jeugdhulp in Nieuwegein. In de huisartsenpraktijken werken daarom ook jeugdprofessionals van de gemeente, als praktijkondersteuner (POH Jeugd). Zij bieden kinderen en jongeren met psychosociale klachten laagdrempelige hulp in een vertrouwde omgeving, dichtbij huis. Deze succesvolle aanpak is op 25 april vastgelegd in een duurzaam samen- werkingsverband.

De gemeente en de gezondheidscentra De Schans, De Roerdomp, Zorgplein Zuid, gezondheidshuis De Componist en Zorgplein Galecop ondertekenden de overeenkomst. Wethouder Marieke Schouten legt namens de gemeente uit: “Onze jeugdprofessionals kunnen kinderen en jongeren met psychische klachten vanuit de gezondheidscentra snel en goed helpen. Door intensief samen te werken met de huisartsen in de wijken blijkt doorverwijzen naar tweedelijns zorg vaak niet nodig.” Namens de huisartsen vult ondertekenaar Stefanie Bloemendal aan: “Zowel de gezinnen als professionals zijn erg tevreden over deze laagdrempelige aanpak. Door deze samenwerking verbeteren we met elkaar de jeugdhulp in Nieuwegein.”

Laagdrempelig en dichtbij
In de Jeugdwet (2015) is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders. Bij de gemeente Nieuwegein kunnen inwoners met vragen over opvoeden of opgroeien bij de afdeling Geynwijs terecht. Een jeugdprofessional denkt dan mee over passende hulp. Dat kan vaak laagdrempelige begeleiding zijn, bijvoorbeeld door de praktijkondersteuner in de eigen huisartsenpraktijk. Geynwijs regelt ook de toegang tot tweedelijns jeugdhulp, maar biedt dit niet zelf.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk