Gebiedsvisie Jutphaas-Wijkersloot

Het college van burgemeester en wethouders heeft in principe ingestemd met de gebiedsvisie voor Jutphaas Wijkersloot. In de visie wordt een beeld van de wijk in 2025 geschetst. Deze wijk heeft een gevarieerd woningaanbod, is aantrekkelijk voor verschillende bewoners, is een wijk waar bewoners het goed met elkaar kunnen vinden, is ook voor bewoners die extra zorg, aandacht en onderwijs nodig hebben geschikt en is een wijk waar gewerkt wordt.Tevens wordt via ontwikkelagenda´s aangegeven hoe dit bereikt kan worden. Over deze visie wordt op 11 december een informatieavond georganiseerd. Tot 16 januari 2009 kan iedereen een reactie indienen. Na verwerking van de reacties wordt de visie vastgesteld door het college.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren