GBA-audit 2008

In juli 2008 is door KEMA, een onafhankelijke en daartoe geaccrediteerde audit-instelling de kwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente Nieuwegein onderzocht. Daarbij is gekeken naar zowel de inhoudelijke kwaliteit van de gegevens als naar de werkprocessen, de beveiliging en de privacybescherming.Op alle onderdelen is de GBA in Nieuwegein in de uitgebrachte rapportages positief beoordeeld. Gebleken is dat wordt voldaan aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Het college heeft als verantwoordelijke voor de GBA hiervan kennis genomen en zal het Agentschap BPR van het Ministerie van Binnenlandse Zaken als toezichthoudende instantie van de resultaten op de hoogte stellen. Verder zal via publicatie het goede resultaat voor een ieder ter kennis worden gebracht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren