‘Fietsverbinding Houten-Nieuwegein-Vianen’

In oktober 2001 is een onderzoek gestart naar de verbetering van de fietsverbinding tussen Houten, Nieuwegein en Vianen. Inmiddels is het onderzoek afgerond. Uitgangspunt van het onderzoek waren drie mogelijke fietsverbindingen. Een route via een nieuw aan te leggen brug over de Plofsluis, een route uit Vianen parallel aan de A27 met een aansluiting op de Weg van de Binnenvaart of een route via een brug over het Amsterdam Rijnkanaal en het Elpad.

Uit de eerste fase van het onderzoek is gebleken dat de fietsverbinding langs de A27 verkeerskundig de voorkeur verdient, omdat de omrijdtijden tot een minimum worden teruggebracht. Het college wil de mogelijkheid van de aanleg van een fietsverbinding via de Plofsluis echter nog niet uitsluiten. De variant langs de A27 is verder onderzocht op ruimtelijke inpasbaarheid en kosten. Een fietsverbinding die vanaf het Amsterdam Rijnkanaal tot de Achterweg aan de vestkant van de A27 en vanaf de Achterweg tot Vianen aan de oostkant van de A27 loopt is verkeerskundig gezien de beste verbinding.

Het college verleent haar medewerking aan het verdere onderzoek naar de variant langs de A27. Hierbij wordt geïnventariseerd of er kostendragers zijn die het project mede kunnen financieren. Vooralsnog gaat het college geen verdere verplichtingen aan omtrent de aanleg van een fietsverbinding lans de A27. Uitvoering op korte termijn wordt dan ook niet verwacht. Het collegebesluit wordt ter kennisname voorgelegd aan de commissie RIM.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren