Fietsersbond Nieuwegein: ‘Wortel schieten bij nieuwe kruising Liesboschterrein: nee!’

Maandagochtend 15 januari tussen 07.45 en 8.30 uur delen leden van de Fietsersbond wortels uit aan fietsers bij de fietstunnel onder de Laagravenseweg in Nieuwegein. ‘Want wortel schieten bij de nieuwe kruising naast de Hornbach, dat willen fietsers niet!’ aldus de Fietsersbond in Nieuwegein.

Als het aan de provincie Utrecht, de gemeente Nieuwegein en Laagraven Investment ligt, komt naast de Hornbach een grote nieuwe ontsluitingsweg met verkeerslichten om de toegankelijkheid van het Liesboschterrein te verbeteren. Dit heeft de Provincie en de gemeente Nieuwegein bedongen met de ontwikkelaar, die graag een nieuw distributiecentrum langs de A12 wil bouwen voor de Jumbo. Op dit terrein vond onlangs nog de grote brand plaats waarbij veel asbest is vrijgekomen.

Elke dag maken zo’n twee- tot drieduizend fietsers uit Houten en Nieuwegein gebruik van de provinciale hoofdfietsroute langs de Laagravenseweg (N408) over de Nieuwegeinsebrug. Nu fietsen zij nog veilig en zonder oponthoud via de fietstunnel naar (middelbare) school of werk. Straks moeten zij de nieuwe drukke toegangsweg kruisen.

De nieuwe ontsluitingsweg (drie banen plus ventweg) komt naast het parkeerterrein van de Hornbach (achter de vlaggen). ‘Vlot doorfietsen is er dan niet meer bij.’

De voorgestelde verkeerslichtregeling gaat uit van een gemiddelde verliestijd van 34 seconden in de ochtendspits, 41 seconden in de avondspits en 28 seconden in de middagspits. Gemiddeld houdt in, dat fietsers in de avondspits maximaal 82 s zullen moeten wachten op groen licht. ‘Wij vinden deze wachttijd niet acceptabel. Ook verwachten we dat veel fietsers het rode verkeerslicht gaan negeren, met een vergroting van de onveiligheid als gevolg’ aldus de Fietsersbond.

Alternatief volgens de Fietsersbond
Een goed alternatief is er: een verlenging van de bestaande fietstunnel of een verkeersregelinstallatie zonder oponthoud voor de fietser. Dat kost geld, waarvoor nu alleen Laagraven Investment opdraait. Wij vinden het op z’n zachts gezegd vreemd dat wegbeheerder provincie Utrecht, met haar ambitieuze plannen voor verdubbeling van het fietsverkeer in 2030, hier een knelpunt laat realiseren, in plaats van het te voorkomen. Zeker nu uit de voortgangsrapportage 2017 van het Realisatieplan Fiets blijkt, dat de investeringen in provinciale fietsinfra achterblijven, met het risico dat de doelstellingen niet gehaald worden.

One thought on “Fietsersbond Nieuwegein: ‘Wortel schieten bij nieuwe kruising Liesboschterrein: nee!’

  1. Peter Vliegenthart

    Waar kan ik de petitie tekenen om de tunnel te behouden ?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk