Fietsersbond Nieuwegein: ‘Verleng de tunnel onder de Laagravenseweg’

In een open brief aan de raads- en Statenleden van Nieuwegein en provincie Utrecht en vertegenwoordigers van Laagraven Investment, uit de fietsersbond Nieuwegein haar bezorgdheid over het niet verlengen van de fietstunnel onder de Laagravenseweg tussen Houten en Nieuwegein. In het nieuwe bestemmingspan zal de tunnel, als er een nieuwe invalsweg zal worden aangelegd vanaf de Laagravenseweg naar het Liesboschterrein, niet verlengd worden. De fietsers zullen dan de drukke weg moeten oversteken en wachten op de verkeerslichten bij de nieuwe invalsweg die eerdaags aangelegd gaat worden als het nieuwe bestemmingsplan Ravenswade e.o in werking gaat treden.

Clarion Wegerif van de Fietsersbond Nieuwegein: De verkeerslichten op deze route zullen niet alleen zorgen voor oponthoud en vermindering van comfort, maar ook voor een toename van ongevallen. We voorzien dat veel fietsers -de route wordt veel gebruikt door middelbare scholieren uit Houten en Nieuwegein- rood licht zullen negeren, met alle gevolgen van dien. Aan alle betrokkenen vragen wij geld beschikbaar te stellen voor een oplossing die fietsers zonder oponthoud laat doorfietsen van Houten naar Nieuwegein en terug.”

Eerder voerde de Fietsersbond al actie bij de tunnel tegen het voornemen om de tunnel op te heffen

In het Mobiliteitsplan+ heeft de gemeente Nieuwegein zich uitgesproken voor hoofdfietsroutes van snelwegkwaliteit. De route langs de Laagravensweg is zo’n hoofdfietsroute, die nu snelwegkwaliteit heeft. Die kwaliteit is die route met deze plannen kwijt.

Wegerif: ”De provincie Utrecht heeft met het Realisatieplan Fiets zichzelf tot doel gesteld het fietsgebruik in de provincie Utrecht te laten verdubbelen. Dit lukt natuurlijk alleen met het wégnemen van knelpunten, niet met het aanleggen ervan. Ook worden de Statenleden van de provincie Utrecht niet goed geïnformeerd door gedeputeerde Verbeek over de hoeveelheid fietsers die de route langs de Laagravenseweg iedere dag nemen. Zij beweert dat daar 750 fietsers per etmaal passeren, wij schatten dit aantal in op 3000. We hebben dit getal afgeleid uit gegevens van de Fietstelweek 2016 , gecombineerd met fietstelcijfers van de gemeente Utrecht. Mogelijk zijn het er zelfs meer, omdat er relatief weinig middelbare scholieren meedoen aan de Fietstelweek.”

De fietsersbond Nieuwegein vindt een verlenging van de huidige fietstunnel onder de nieuwe ontsluitingsweg door, met een aftakking naar de Biezenwade, de beste oplossing. Wegerif: ”Want de hoeveelheden auto’s op de Laagravenseweg en de geplande invalsweg combineren niet met acceptabele wachttijden voor fietsers. Uit berekeningen die onze mobiliteitsdeskundige Cor van Angelen heeft gemaakt, blijkt dat een wachttijd van maximaal 1 minuut voor fietsers zóveel oponthoud oplevert voor auto’s dat de Laagravenseweg tot de A12 en de Nieuwegeinsebrug vast komt te staan. De door Laagraven Investment genoemde cyclustijd van 90 seconden achten wij in de spits niet haalbaar. De geplande situatie, met twee kruisingen voor auto’s vlak na elkaar, is zo complex dat de wachttijden voor fietsers nog hoger zullen oplopen dan bij de oversteek van de Ravenswade richting Hoograven. Daar staan fietsers nu al 2,5 minuut wortel te schieten voor het rode stoplicht.”

Harde afspraken in raadsbesluit
In de Notitie beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Ravenswade e.o. stelt het college van B&W van Nieuwegein: ”Wij willen Laagraven Investment, de Provincie Utrecht en de Fietsersbond de ruimte geven met betrekking tot de optimalisatie van de fietsinfrastructuur. Dit kan binnen de kaders van het vast te stellen bestemmingsplan.”

Wegerif: ”Met deze opstelling trekken de verantwoordelijken hun handen van dit probleem af, en legt die bij ons, een vrijwilligersorganisatie, op de schouders. De raads- (en Staten)leden zélf zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun beleid. Wij roepen de het college van B&W van Nieuwegein op om in het raadsbesluit harde afspraken op te nemen over doorfietsen zonder oponthoud. Wie bepaalt in dit dossier nu eigenlijk de inrichting van de openbare ruimte? Wij als Fietsersbond denken dat in dit geval projectontwikkelaar Laagraven Investment bepaalt, of fietsers hier straks veilig en zonder oponthoud kunnen doorrijden. Is dat wat de provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein wil?”

De commissie ROM zal 8 februari as. het bestemmingsplan Ravenswade e.o. in behandeling nemen waarin het voornemen is opgenomen om de tunnel te verwijderen en te vervangen door verkeerslichten.

Eerder voerde de Fietsersbond al actie bij de tunnel en deelde wortels uit

3 thoughts on “Fietsersbond Nieuwegein: ‘Verleng de tunnel onder de Laagravenseweg’

 1. Frank

  Tunnel bouwen en een paar jaar later weer slopen, omdat je een andere visie hebt. En dan verbaast zijn dat de mensen geen vertrouwen hebben in de politiek.

 2. Eric

  Nieuwegein fietsstad, een gotspe! Alleen als het ze uitkomt.

 3. Henk

  Alle fietsers tussen Houten en Nieuwegein v.v. kunnen ook gebruik maken van de nieuwe brug over het kanaal.
  Voor enkelen zal die weg langer zijn, maar er zijn al veel elektrische fietsen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk