Facilitaire Groep van Stichting Acitivteitengroep Vreeswijk in de knel vanwege ruimtegebrek

De Facilitaire Groep van de Stichting Acitivteitengroep Vreeswijk is in de knel gekomen vanwege ruimtegebrek voor het opslaan van alle benodigdheden. Deze spullen zijn nodig om de evenementen in het dorp te kunnen organiseren.

In Vreeswijk worden door vrijwilligers veel verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd. Dit draagt bij aan de sociale cohesie in de wijk en heeft een positieve uitstraling naar heel Nieuwegein.

Vele vrijwilligers zijn druk in de weer om de diverse evenementen mogelijk te maken in Vreeswijk en zijn al jaren op zoek naar een passende ruimte voor de opslag van de diverse materialen die ingezet moeten worden om de evenementen mogelijk te maken. Denk hierbij aan Koningsdag, Authentieke dag, Intocht Sinterklaas, Kaarslicht, etc. Evenementen die hoog worden gewaardeerd door de inwoners van Nieuwegein en omstreken. De benodigde materialen voor deze evenementen worden jaarlijks hergebruikt, wat past in een circulaire samenleving.

Onlangs moest de Facilitaire Groep opnieuw een provisorische ruimte verlaten waar alle snoeren, kabels, vlaggenmasten en vlaggen, versieringen, hesjes, baskets voor de planten, etc. lagen opgeslagen. ‘Deze opslagruimte is cruciaal voor de organisatie van de jaarlijkse evenementen die nu in de knel gaan komen’ aldus voorzitter Koos Hofs van de Stichting Acitivteitengroep Vreeswijk.

Al geruime tijd wordt er gezocht naar een geschikte opslagruimte. Denk hierbij aan de balkenloodsen van HDSR, het Dorpshuis op Fort Vreeswijk, de artillerieloods op Fort Vreeswijk, bouw van een opslagloods op De Museumwerf en als laatste een samenwerking tussen Scouting Vreeswijk en de Activiteitengroep Vreeswijk. Deze laatste wordt gezien als meest haalbare. ‘Hiervoor hebben wij een brief gestuurd aan de gemeenteraad of zij kunnen bemiddelen om te komen tot afspraken over een opslagruimte en werkruimte voor onze Facilitaire Groep’ aldus Hofs in de brief aan de gemeenteraad, die mede ondertekend is door meerdere belanghebbenden.

Als geen andere mogelijkheid overblijft vinden betrokkenen dat nieuwbouw van een opslagloods de laatste oplossing is. Deze nog te bouwen eenvoudige opslagloods van minimaal 20 m2 en 3 meter hoog moet dan dicht bij het centrum van Vreeswijk komen, waar de diverse evenementen georganiseerd worden.

‘Bijkomend voordeel van de locatie dichtbij het centrum van Vreeswijk is dat nog beter dan voorheen sprake kan zijn van samenwerking met vrijwilligers van bijvoorbeeld De Museumwerf en van Fort Vreeswijk want de huidige lange aan- en afvoerlijnen zorgen voor veel extra belasting van de vrijwilligers en extra tijdsverlies wanneer iets vergeten is. Er dreigen vrijwilligers, vooral de wat ouderen, hierom af te haken en het is een drempel voor nieuwe vrijwilligers’ aldus Hofs.

Mocht de opslagruimte er niet komen, dan betekent dat volgens Activiteitengroep Vreeswijk voor Nieuwegein een einde aan de evenementen waar tienduizenden jonge en oudere Nieuwegeiners jaarlijks van genieten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk