Extra geld voor groen en onderhoud

Het college van B en W wil vanaf 2002 structureel extra geld steken in het onderhoud van het openbaar groen en verhardingen (wegen, fietspaden, trottoirs, pleinen, e.d.), en in het schoonhouden van de stad. Dit heeft het college besloten op basis van de nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR).

Het collegevoorstel lag van 22 juni tot en met 20 juli ter inzage in het kader van een inspraaktraject. De inspraakbijeenkomst op 10 juli is door zeven bewoners bezocht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk