Expositie over Anna van Rijn van Jutphaas

Vanaf zondag 6 september is er een bijzondere expositie te zien in museum Warsenhoeck aan de Geinoord 11 in Nieuwegein. De expositie: ‘Anna van Rijn van Jutphaas, een vrouw met karakter’ zal die dag om 15.00 uur geopend worden.

Anna van Rijn (1512-1607) stamde uit een oud en aanzienlijk Utrechts geslacht – haar grootvader was burgemeester van Utrecht. Anna woonde bijna haar hele levernop de plaats waar later kasteel Rijnhuizen werd gebouwd. De vrouw met karakter heeft haar stempel gedrukt op de geschiedenis van Nieuwegein. Dit is de reden dat we haar naam nog steeds terugvinden in hedendaagse organisaties en gebeurtenissen zoals: de Anna van Rijn-penning, het Anna van Rijn College, de Anna van Rijn-lezing en de reeds gesloopte Anna van Rijn-kameren.

Anna van Rijn dankt haar faam aan het feit dat zij zich heeft ingezet voor de armen van Jutphaas. In 1595 bepaalde zij in een fundatiebrief dat twaalf armen elke zondag voor negen uur elk ze stuivers uitbetaald zouden krijgen, op voorwaarde dat ze niet uit bedelen gingen en een gebed deden voor de stichteres. De twee – katholieke – pastoor van Jutphaas moesten na haar dood erop toezien dat deze armenzorg ordentelijk werd uitgevoerd. In 1603 liet Anna van Rijn vijf ‘Godskameren’ (Anna van Rijn huisjes) bouwen: eenkamerwoningen bestemd voor behoeftige inwoners van Jutphaas van vijftig jaar en ouder. Een jaar later stelde zij geld ter beschikking voor de betaling van een schoolmeester, die onderdak zou krijgen in een van deze Godskameren waar de schoolmeester de arme kinderen uit het dorp gratis les moest geven in een aangebouwde loods. Leerlingen van niet-behoeftige ouders betaalden enkele stuivers schoolgeld per maand. In 1994 werd een scholengemeenschap in Nieuwegein naar haar genoemd: het Anna van Rijn College.

Over deze belangrijke vrouw is nu een expositie te zien over haar leven en haar tijdsgenoten. Zij leefde in ‘t roerige Sticht van die tijd, vol godsdiensttwisten en oorlogshandelingen. Historische figuren als Karel V, Philips II en Alva met zijn Spaanse soldaten trokken langs haar ‘behuizing’ op weg naar Utrecht. Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren