Evaluatie herinrichting omgeving Oude Sluis Vreeswijk

In de periode april 2004 tot en met juli 2007 is de omgeving rondom de Oude Sluis te Vreeswijk volledig heringericht. Over de herinrichting is een evaluatierapport uitgebracht, dat het college nu heeft vastgesteld. Het Platform Vreeswijk en de winkeliersvereniging zijn bij de evaluatie betrokken. Zij konden onderwerpen aandragen voor de evaluatie.Uit de evaluatie blijkt dat de herinrichting voor een deel wordt gewaardeerd maar dat er bij een aantal zaken ook behoefte aan nader onderzoek is om te bepalen of er nog verbeteringen mogelijk zijn. Belangrijkste onderwerpen hierbij zijn de parkeerdruk, de weekmarkt en het efficiënt gebruik van parkeerplaatsen. Inmiddels is er gestart met een parkeerdrukmeting om de parkeerdruk in het gebied rondom de Oude Sluis te achterhalen. Daarnaast wordt bekeken of de parkeervakken efficiënter kunnen worden gebruikt door bijvoorbeeld elke parkeerplaats apart te markeren.Verder wordt onderzocht onder welke voorwaarden de oude lintopstelling van de weekmarkt langs de Dorpsstraat teruggebracht kan worden. De uitkomsten van alle onderzoeken zullen besproken worden met de winkeliersvereniging , het platform Vreeswijk en de marktkooplieden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren