Erica van Alfen van de PvdA Nieuwegein verlaat de politiek

Fractievoorzitter Erica van Alfen van de PvdA Nieuwegein heeft besloten om te stoppen met haar werk in de lokale politiek. Zij wil de volle aandacht richten op haar bedrijf The Read Shop Nieuwegein op
Cityplaza. Haar boekhandel, welke begin september werd geopend, vergt zoveel tijd dat ze dit niet meer kan combineren met haar politieke werk.

Erica van Alfen heeft zich meer dan 11 jaar als raadslid namens de PvdA met zeer veel inzet gericht op een sociale lokale politiek. De laatste 3 jaar deed zij dit als fractievoorzitter. Het afdelingsbestuur en de fractie van de PvdA betreuren haar vertrek, maar respecteren haar besluit.

Erica neemt afscheid na de raadsvergadering van februari 2017. Marianne Spalburg is gekozen als nieuwe fractievoorzitter.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk