Erfgoed beter zichtbaar maken

De gemeente Nieuwegein wil het erfgoed in Nieuwegein promoten. Zodat meer mensen ons erfgoed kennen en ervan genieten. Heeft uw organisatie een leuk idee dat hieraan bijdraagt? Een fietsroute langs Nieuwegeinse monumenten, een tentoonstelling of een andere activiteit? Dan kunt u misschien een subsidie krijgen. Om in aanmerking te komen is actieve participatie met inwoners, ondernemers en erfgoedpartners een belangrijk uitgangspunt.

De Oude Tolgaarder

De subsidieregeling is bestemd voor organisaties (stichtingen, verenigingen en ondernemingen) die initiatieven ontplooien, die bijdragen aan de zichtbaarheid, kenbaarheid, (digitale) toegankelijkheid of beleefbaarheid van erfgoed.

Voorbeelden van initiatieven die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn erfgoedroutes (fiets-, wandel- en vaarroutes), projecten die erfgoed zichtbaar maken in de openbare ruimte (zoals een stratenpatroon, straatmeubilair of een vitrine in de buitenruimte), een erfgoedtentoonstelling of projecten die erfgoedkennis ontsluiten via QR-codes, een applicatie of Virtual Reality.

De Digitale Stad Nieuwegein heeft ene paar mooie initiatieven. De rubriek Toen & Nu, De oude ansichtkaart en De Oude PEN.

Meer informatie over het project en/of aanvragen subsidie kunt u hier vinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk