Katern

Emailen voor beginners

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de Computer Contactgroep Nieuwegein, op Vrijdag 14 december, zal een presentatie worden gegeven over het electronisch postverkeer. Met name is deze avond bedoeld voor mensen, die met e-mailen willen starten of er kortgeleden mee zijn begonnen.

Door middel van een presentatie met PowerPoint zal worden getoond, dat het electronisch postverkeer niet alleen snel, maar ook eenvoudig en goedkoop is. Ook zal worden aangegeven, welke benodigdheden aanwezig moeten zijn, om met succes berichten te kunnen verzenden en ontvangen.

De presentatie zal worden gehouden in het buurtcentrum ’t Dok aan de Hoornseschans. De aanvang is 20.30 uur en de zaal is vanaf 20.00 uur geoepend.

Belangstellenden zijn welkom, de toegang is gratis.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk