Eerst het goede nieuws!

Afgelopen vrijdag werd besloten dat het voorstel van SP om burgers € 20,- per dag te geven wanneer de gemeente niet tijdig antwoord geeft, zal worden ingevoerd. Hiermee wordt de rechtspositie van burgers versterkt en wordt de kloof tussen bestuurders en mensen een beetje gedicht. In de raadsvergadering van december zal het college met een voorstel komen voor de verordening die de uitvoering zal regelen van ons voorstel.Ik ben bijzonder blij dat we een deel van onze verkiezingsbelofte zo kort na het binnenkomen in de gemeenteraad, kunnen inlossen. Tijdens de verkiezingsprogramma werd door de meeste mensen die we gesproken hebben, als grootste ergernis genoemd dat de gemeente niet thuis geeft bij klachten en vragen. Vanaf 1 januari zal de burger een extra middel hebben om haar recht te halen bij de gemeente en dat is goed nieuws! Als het aan ons ligt, zullen we met meer van dergelijke voorstellen komen, net zo lang tot Nieuwegein weer het gevoel heeft dat de gemeente luistert naar haar inwoners. Ik houd u op de hoogte van wat er verder gebeurt en kom er in december op terug.Maar er is ook minder goed nieuws helaas. Afgelopen vrijdag in dezelfde raadsvergadering is de verordening voor de WMO aangenomen. De SP had een flink aantal amendementen (wijzigingsvoorstellen) voorbereid om de regeling meer sociaal en solidair te maken. Helaas hebben de andere partijen geen aanleiding gezien om de WMO een sociale wet te maken en hebben alle amendementen afgewezen. Hiermee werd mijn vrees bewaarheid dat men geen idee heeft welke problemen gaan ontstaan na 1 januari. De mensen die de gemeente nodig hebben voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp na een ziekenhuisopname, wordt het na 1 januari moeilijker gemaakt dan ooit. Het eufemisme van de eigen verantwoordelijkheid wordt in de praktijk vertaald naar een harde afwijzing van de hulpvrager. Wanneer u een kind heeft dat huishoudelijke taken kan uitvoeren, vist u waarschijnlijk achter het net en krijgt u geen thuiszorg.Laat ik duidelijk zijn, er is een mentaliteitsverandering nodig in Nederland. We verwachten dat de overheid alles wel even oplost en dat is zeker geen goede houding. Maar als we op weg gaan om mensen weer meer verantwoordelijkheid voor elkaar te laten nemen, moeten we niet de fout maken om de hulp dan maar in één keer stop te zetten. Er is een stimulans nodig om mensen weer meer bij elkaar te betrekken, niet een harde afwijzing. Nog erger is het als kinderen opgezadeld worden met taken waarvoor ze eigenlijk geen verantwoordelijkheid zouden moeten dragen. Begrijp me goed: kinderen van 14 kunnen best een stofzuiger door het huis halen, inderdaad. Maar ze ervoor verantwoordelijk maken zodat de gemeente het geld in de knip kan houden, is weer een ander verhaal. Ik noem het verlies van beschaving…Met vriendelijke groet,Martijn Stekelenburg

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk