Katern

Eén informatieavond, drie onderwerpen

Tijdens de gezamenlijke inloopavond op 22 maart in het Calscollege presenteert de gemeente de resultaten van de volgende drie projecten: het Woningbouwprogramma 2030 (‘Van Woonwensen naar Woningbouw’), het Groenstructuurplan en het project ‘Toekomst school- en sportgebouwen’.

Inloopavond: één bezoek, drie thema’s
U bent van harte welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur binnen te lopen en de informatiepanelen van elk thema te bekijken. Ook kunt u in gesprek gaan met medebewoners of ondernemers, wethouders en medewerkers van de gemeente.

Uw reactie geven
Het Woningbouwprogramma 2030 ligt van maandag 13 maart tot en met maandag 27 maart ter inzage voor inspraak. Na de verwerking gaat het rapport samen met de inspraakreacties naar de gemeenteraad toe voor behandeling in mei. U kunt tijdens de inloopavond uw inspraakreactie indienen, of dit online via e-mail doen.

Voor de ‘Toekomst school- en sportgebouwen’ is er de mogelijkheid tot en met maandag 27 maart een formele inspraakreactie in te dienen. Dit rapport komt nog voor de zomer op de agenda van de raad. U kunt tijdens de inloopavond uw inspraakreactie indienen, of dit online via een formulier doen.

Tijdens de inloopavond kunt u ook een schriftelijke reactie achterlaten op het Groenstructuurplan. De gemeenteraad behandelt dit plan ook voor de zomer.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk