e-Lekstroom gaat zich actiever inzetten in o.a. Nieuwegein

Op de ledenvergadering van energiecoöperatie e-Lekstroom U.A. in Nieuwegein werd onlangs het jaarverslag 2021 en de nieuwe begroting door de leden goedgekeurd. ‘De elektriciteitsproductie van het PCR zonneveld in de Galecopperzoom was vorig jaar gemiddeld maar belooft met de zonnige zomer achter de rug dit jaar ruim hoger uit te komen’ zo laat Jan Nuesink, de nieuwe voorzitter van e-Lekstroom, onze redactie weten.

De voorzitter Jan Nuesink. Nuesink werkte tot november 2021 als consultant milieu & ruimtelijke ordening bij Royal HaskoningDHV en woont in Batau Noord.

In de huidige situatie op de energiemarkt en met de alom gehoorde roep om versnelling van de energietransitie wil de coöperatie zich actiever gaan inzetten. Bijvoorbeeld door met samenwerkingspartners projecten in de regio van de grond te krijgen en zo bij te dragen aan de duurzame lokale energievoorziening in de regio. ‘Dat past helemaal bij de missie van de coöperatie om de energie in het werkgebied lokaal op te wekken met zo min mogelijk impact op landschap en natuur’ aldus Nuesink.

Lopende initiatieven
Lopende initiatieven waar de coöperatie bij betrokken is zijn bijvoorbeeld het geplande zonneveld op de geluidswal langs de A12 bij de Meern en de voorstellen voor drijvende zonnepanelen op de Nedereindse Plas. Verder loopt het onderzoek naar de mogelijkheden om de waterkrachtcentrale in de stuw bij Hagestein weer nieuw leven in te blazen. ‘Ideeën of voorstellen uit de samenleving voor andere duurzame energieprojecten in de regio waarin leden en burgers (ook financieel) kunnen participeren zijn welkom.’

Nieuwe leden en ideeën
De coöperatie wordt ook blij van nieuwe leden die zich willen inzetten voor een duurzame lokale energievoorziening in de regio. Voor ideeën en aanmeldingen kunnen geïnteresseerden een e-mailtje sturen naar: info@e-lekstroom.com. Op de website van e-Lekstroom is meer informatie te vinden over de coöperatie, de activiteiten en de projecten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk