Doelmatigheidsonderzoek

Op verzoek van het controle-overleg biedt het college het rapport "analyse van de kosten voor openbaar groen, onderhoud van de wegen, vegen en openbare verlichting" ter kennisneming aan de gemeenteraad aan. De gemeente heeft dat onderzoek in 2006 uitgevoerd.Uit dit onderzoek bleek onder meer dat Nieuwegein, vergeleken met enkele andere gemeenten, voor openbare verlichting hoge kosten heeft. De belangrijkste oorzaak is, dat Nieuwegein relatief veel lantaarnpalen heeft ten opzichte van die andere gemeenten. Bovendien heeft de gemeente Nieuwegein, vergeleken met die gemeenten, een leasecontract dat de gemeente voor relatief hoge kosten stelt. Dit contract is afgesloten met een partij die de verlichting onderhoudt en in eigendom heeft.Op het gebied van openbaar groen en verharding doet Nieuwegein het qua kosten goed. Organisatorisch (met name rond de interne communicatie en werkprocessen) moet het beter bij de gemeentelijke afdeling Beheer. De directeur van de gemeentelijke sector Stadsontwikkeling & Beheer heeft indertijd de opdracht gekregen om een plan van aanpak op te stellen over hoe om te gaan met de resultaten van het onderzoek. Het college zal de raad via een brief informeren over onder meer de voortgang hiervan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren