Documentaire over de Oudegeinse poldermolen: ‘Leven van de Wind’

Molens, we staan er niet altijd bij stil; vaak beschouwen we ze als een stukje folklore. Passend in het rijtje van de tulpen, de kaasmeisjes en de klompen. Maar, molens waren cruciaal in ons land. Vele, vele molens zorgden er in het verleden voor dat het in Nederland voldoende droog bleef om er te kunnen wonen en werken. En waar gewoond wordt is voedsel nodig en omdat in Nederland heel veel graan werd verbouwd waren er natuurlijk korenmolens maar ook: zaagmolens, oliemolens enz.

De Oudegeinse poldermolen op zijn oude plek in de binnenstad van Nieuwegein

Zonder poldermolens had westelijk Nederland er heel anders uitgezien en je kunt rustig zeggen dat de cultuurhistorische betekenis van de molen nauwelijks te overschatten is. Alleen al daarom moeten we zuinig zijn op onze molens, deze symbolen van onze strijd tegen het water. Dit geldt zeker ook voor de meer dan 350 jaar oude ‘wipwatermolen van de polder Oudegein.’ En hoe bijzonder is het dat deze vrijwel in het centrum staat van Nieuwegein, een nog maar 50 jaar oude stad?

Maandag 22 november gaat een korte documentaire over de Oudegeinse poldermolen in première, waarbij ter gelegenheid van 50 jaar Nieuwegein wethouder Schouten hiervoor in DE KOM het startsein zal geven. Geïnteresseerden zijn van harte welkom, (mits in bezit van de Corona QR-code en mondkapjes verplicht tot u zit).

Voor de prins draaien
Bij de verplaatsing van de poldermolen naar het Natuurkwartier in 2003, noodzakelijk vanwege de oprukkende bebouwing waardoor de molen geenwind meer kon vangen, werd de molen niet aangesloten op een watergang.

Na de verplaatsing en restauratie in 2006 heeft de molen tot begin dit jaar dus alleen “voor de prins gedraaid.“ De molenaars klaagden dan ook: hoe kan ik bezoekers, en zeker ook kinderen dan laten zien wat eigenlijk de functie van zo’n poldermolen is.

Waterkwaliteit
Na veel en intensief overleg tussen gemeente, Utrechts Landschap, beheerder/eigenaar van de molen, Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden(HDSR) en niet te vergeten een aantal enthousiaste inwoners en deskundigen is het gelukt in januari van dit jaar de molen weer echt te laten malen! En heel bijzonder de molen heeft ook een nieuwe functie gekregen; de molenaars kunnen van tijd tot tijd het water weer het park insturen en zo helpen de waterkwaliteit te verbeteren.

Belang waterhuishouding polder
De Stichting Poldermolen Oudegein is voortgekomen uit de in 2015 gestarte werkgroep Project Maalvaardige Molen, en stelt zich tot doel de beheerder/eigenaar Het Utrechts Landschap te steunen om de molen tot in lengte van jaren te laten draaien. Maar vooral wil de stichting iedereen in Nieuwegein en daarbuiten laten zien welke rol de poldermolen speelde bij het beheersen van het water in onze polders, uiteraard in samenhang met de dijken; de stichting richt zich daarbij op alle bezoekers, maar vooral ook op het basisonderwijs en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs.

Documentaire ‘Leven van de Wind’
Beelden werken gemakkelijker en sneller dan woorden alleen, daarom hebben we een documentaire gemaakt die in kort bestek het belang van de poldermolen in vroeger tijden laat zien. Bezoekers zijn vaak zo druk met alles in zich op te nemen als ze de molen bezoeken, dat het waarom van de molen vaak niet aan bod komt. Straks kan de bezoeker van de molen voor of na het bezoek bij museum Warsenhoeck de korte documentaire van nog geen 15 minuten bekijken.

De film zal ook worden ingezet voor het onderwijs, ter voorbereiding of juist ter afsluiting van een excursie . Op deze manier verwachten we ook aan te kunnen sluiten bij de lesprogramma’s van het onderwijs.

In Leven van de Wind kun je zien hoe enthousiast jonge mensen kunnen zijn voor de hobby van vrijwillig molenaar. Vooral ook leuk als je in het weekend lekker wil uitwaaien. Want dat kan je op een molen! Als molenmaker of in de waterbouw kun je er trouwens een goede boterham verdienen.

De kleine Oudegeinse polder
De derde poot van de stichting is het aanleggen van ”de kleine Oudegeinse Polder”; tegenover de molen, naast het MEC leggen we een minipolder aan waar jeugd en wat ouder kan ervaren hoe een polder werkt. Kunnen de polder onder water zetten, maar ook weer op peil malen met een groot (molen)scheprad, en er is ook een sluis die bediend moet worden. Waarbij we ook laten zien wat er gebeurt bij stortbuien of als het heel droog is.

 

Kortom de stichting wil iedereen laten ervaren wat een prachtig uniek historisch werktuig de wipwatermolen van de polder Oudegein is en vooral de jeugd zelf laten ervaren j wat er nodig is voor een adequaat waterbeheer in onze directe omgeving, dus in de polders. Tot slot: de stichting poldermolen Oudegein onderneemt alle activiteiten in samenwerking met anderen, want alleen dan krijgen we het voor elkaar: onze strijd tegen het water!

In deze winkel zullen we binnenkort nog meer leuke artikelen verkopen rondom dit feest. Bent u winkelier, schrijver of bent u handelaar in Nieuwegein en heeft u producten over Nieuwegein? Neem dan contact op met winkelen@pen.nl voor meer informatie om uw producten te verkopen op ons nieuwsplatform.

Dit initiatief is mede tot stand gekomen door onze vrienden van PEN.

 

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk