Digitale Avond van de Raad over: Duurzaamheidsvisie én Ontwikkelkader Zadelstede

Op donderdag 8 april is er weer een digitale Avond van de Raad. Publiek kan helaas niet worden toelaten, online bent u van harte welkom om live mee te kijken vanaf 20:00 uur. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

Raadzaal:

  • Inspraakronde (20.00 uur)

Heeft u een onderwerp of thema wat niet op de agenda staat maar wat u wel graag onder de aandacht brengt van de gemeenteraad? Dan kunt u de inspraakronde hiervoor goed gebruiken. Inspreken kan door aan u te melden via de griffie@nieuwegein.nl. Let op, dit kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren.

  • Dialoog raad met de stad: Systeemkeuzes duurzaamheid City en Ontwikkelkader City-Zadelstede (20.15 uur)

De gemeenteraad haalt graag meningen en ideeën op uit de stad en wil in gesprek over de integrale duurzaamheidsvisie voor de verdere ontwikkeling van City en over de ontwikkeling van City West. Waar bent u tevreden over met wat er nu ter besluitvorming voorligt? Wat mist u mogelijk nog en zou ik graag terug willen zien? Oftewel, wat wilt u de raad nog meegeven wat meegewogen kan worden in de besluitvorming hierover?

Zaal 008:

  • Raadsvoorbereidend: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting RMN 2022

Het college vraagt de gemeenteraad een zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijziging 2021 en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 van de Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). De RMN zorgt voor de inzameling van het huishoudelijk afval.

Meespreken bij Systeemkeuzes duurzaamheid City en Ontwikkelkader City-Zadelstede ?
Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren via griffie@nieuwegein.nl De griffie zorgt dan voor uw deelname aan de vergadering. Vermeld daarbij ook in 2 zinnen waarover u het woord wilt voeren.

Tot slot
Klik hier voor de volledige agenda en alle vergaderstukken van de Raadzaal.
Klik hier voor de volledige agenda en alle vergaderstukken van de Zaal 008.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk