Derde fase implementatie Verwijsindex risicojongeren

Beslispunten: 1. In te stemmen met het gezamenlijk inkopen van de activiteiten behorend bij de rol van beleidsfunctionaris ten behoeve van de Verwijsindex Risicojongeren; 2. De rol van procesmanager te beleggen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin; 3. In te stemmen met het beleggen van het penvoerderschap en opdrachtgeverschap bij de gemeente Nieuwegein.
Samenvatting: In de derde fase van de implementatie van de Verwijsindex dienen de rollen, zoals vastgelegd in een door het college ondertekend convenant, geborgd te gaan worden. De regionale beleidsfunctionaris wordt ingekocht door de gezamenlijke gemeenten uit de regio´s Zuid-Oost en Lekstroom. De rol van procesmanager wordt lokaal belegd binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Akkoord met voorstel.

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: