Depressie en Spiritualiteit

Worstelt u met depressies of bent u gewoon geinteresseerd in de relatie

depressie en spiritualiteit?

Op dinsdag 12 juni start de 1e avond van een serie van 3

voorlichtingsavonden, wekelijks op de dinsdagavond.

Het onderwerp wordt door gastsprekers toegelicht.

OP 12 JUNI SPREEKT Dr. C.EPHRAIM, HUISARTS OVER NEUROTRANSMITTERS EN EXTERNE INVLOEDEN.

De drie avonden bouwen op elkaar voort, terwijl ze ook afzonderlijk bezocht kunnen worden. Vervolgavonden op 19 juni met als gastspreker; Dhr. S. Hill; filosoof en 26 juni Mw. C. Baerg; ervaringsdeskundige. De onderwerpen zijn bijzonder boeiend en voor iedereen zijn de avonden gratis toegankelijk.

Voor meer informatie: Klik hier voor het buurtcentrum ‘t Dok

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk