Katern

Denk mee over OV in regio

De komende jaren komen er in de regio Utrecht nieuwe woningen en werkplekken bij. Daarmee wordt het drukker op de weg en in het openbaar vervoer. Om toch goed bereikbaar te blijven, en een fijne leefomgeving te behouden, zet U Ned in op beter openbaar vervoer. U Ned is een samenwerkingsverband van rijksoverheid, provincie Utrecht en tien gemeenten, waaronder Nieuwegein.

Bijeenkomst
De eerste ideeën worden op 8 juni gepresen- teerd. Het gaat hierbij specifiek om verbindingen tussen Utrecht Centraal, de Merwedekanaalzone, Nieuwegein en het Utrecht Science Park (voorheen de Uithof). Na de zomer besluiten bestuurders welke mogelijke oplossingen verder onderzocht worden. Dus laat als inwoner nú horen wat u vindt en of u nog andere ideeën hebt.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 8 juni van 18.30 tot 21.30 uur, in Stadskantoor Utrecht aan het Stadsplateau 1 in Utrecht. Aanmelden via de website van U Ned.

MIRT-verkenning OV en Wonen
Dit onderzoek naar het openbaar vervoer in onze regio heet de MIRT-verkenning OV en Wonen. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dat is een manier waarop het rijk samen met provincies en gemeenten werkt aan de inrichting van Nederland. Tijdens een MIRT-verkenning onderzoek je alle mogelijkheden en werk je samen met belanghebbenden stapsgewijs naar een concreet voorstel toe. Ook bij de MIRT-verkenning OV en Wonen kunnen bewoners, belangenorganisaties en experts meedenken.

U Ned
Rijk, provincie en gemeenten werken onder de naam U Ned samen aan gezonde groei en een beter bereikbare regio Utrecht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk