Denk mee over het nieuwe horecabeleid

Wat vindt u belangrijk als het gaat om toekomstige horeca in Nieuwegein? Waar is welke soort horeca gewenst? Wat missen we en wat kan beter? Daarover praten de gemeente Nieuwegein graag met haar inwoners. Het doel is een nieuw horecabeleid voor de komende tien jaar. In samenwerking met u als inwoner, (horeca-) ondernemer en/of vertegenwoordiger van een belangengroep.

In deze eerste gesprekken zal er een inventarisatie plaatsvinden van de belangrijkste onderwerpen en vraagstukken. De gemeente organiseert eind november en begin december drie bijeenkomsten met de stad in Theatercafé DE KOM aan het Stadsplein 6 in de binnenstad van Nieuwegein. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte uitgenodigd.

Er zijn drie bijeenkomsten met de stad georganiseerd. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Theatercafé DE KOM aan het Stadsplein 6. Bij alle bijeenkomsten is er een onafhankelijke gespreksleider die de gesprekken begeleidt.

Eerste gesprek met de stad
Op dinsdag 29 november 2022 van 19.00 – 21.30 uur organiseert de gemeente voor inwoners, (horeca-) ondernemers, diverse belangengroepen, zoals winkeliersverenigingen, ROC-Horeca en politie een eerste bijeenkomst. We praten over de belangrijkste thema’s voor de stad, maar de nadruk ligt op het gebied City.

Tweede gesprek met de stad
Op donderdag 1 december 2022 van 19.00 – 21.30 uur organiseert de gemeente een tweede bijeenkomst voor inwoners, (horeca-) ondernemers, diverse belangengroepen, zoals winkeliersverenigingen, ROC-Horeca en politie. Ook bij het tweede gesprek wordt over de belangrijkste thema’s gesproken voor de stad, maar de nadruk ligt op gebieden als Jutphaas en Vreeswijk. Ook zal dan gesproken worden het over ontwikkelgebieden als Rijnhuizen en Het Klooster.

Gesprek met Nieuwegeinse jeugd
Op dinsdag 13 december 2022 van 19.00 – 21.30 uur vindt er een bijeenkomst speciaal voor jongeren plaats. Samen met jongeren uit Nieuwegein wil de gemeente Nieuwegein graag in gesprek over wat zij belangrijk vinden op het gebied van horeca. Meer informatie hierover volgt,
maar aanmelden kan al wel.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op deze website. Voor een goede organisatie van de sessie, is het belangrijk om u uiterlijk drie dagen van tevoren aan te melden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk