Definitief ontwerp Hessepark

In mei 2014 is de Buurtvisie Jutphaas-Zuid vastgesteld. Onderdeel van deze buurtvisie was de transformatie van het Hesseveld in een parkje met multifunctioneel sportveld. Gemeente is samen met de Bewoners-vereniging Oud-Jutphaas aan de slag gegaan om een parkachtig terrein te ontwerpen, waarmee de groene bestemming van het Hesseveld blijft behouden. De input van omwonenden is daarna verwerkt in het ontwerp en heeft geleid tot een definitief ontwerp dat nu wordt voorgelegd. De aanleg is gestart in november 2014 en duurt uiterlijk tot medio 2015.

Beslispunten:
1. Instemmen met het ontwerp en bijbehorende begroting van het Hessepark en de uitgangspunten voor de aanleg van het park.
2. Instemmen met de informerende brief aan de raad. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk