Definitief ontwerp bestemmingsplan Binnenstad is in de maak

Het bestemmingsplan Binnenstad geeft onder andere aan waar in City mag worden gebouwd en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Het bestemmingsplan voor de binnenstad stamt uit 2007. In 2013 heeft de gemeenteraad besloten meer woningen in plaats van kantoren en winkels te bouwen. Bijvoorbeeld op de ‘HN-locatie’ langs de Noordstedeweg, op de locatie ‘Doorslagzone’, langs de Doorslag en in West. Dit moet nog verwerkt worden in het bestemmingsplan. Vandaar de procedure om tot een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad te komen.

Een eerste concept van het nieuwe bestemmingsplan, het voorontwerp, lag voor de zomer van 2017 ter inzage. Hierop kregen we verschillende reacties. De gemeente Nieuwegein is nog bezig met het verwerken van alle opmerkingen. Ook met de nieuwe inzichten uit het Koersdocument is de gemeente aan de slag gegaan. In de loop van 2018 komen zij voor het vervolg van deze bestemmingsplanprocedure bij u terug. U krijgt dan opnieuw de mogelijkheid te reageren.

Nieuw bestemmingsplan om nieuwe kantoren te beperken
De gemeente Nieuwegein brengt het aantal nog te bouwen kantoormeters in City terug naar maximaal 21.000 m2. Dat gebeurt via een nieuw bestemmingsplan: het bestemmingsplan Kantoorreductie. Dit is een juridisch technisch bestemmingsplan, waarmee alleen het aantal kantoormeters wordt teruggeschroefd. Het zegt verder niets over welke functies of gebouwen zijn toegestaan in City Nieuwegein. ‘We doen dit, omdat onderzoek van de provincie Utrecht uitwijst dat er in Nieuwegein nog een aantal nieuwe kantoren kan komen. Maar dan alleen in City. De regels die nu gelden laten in Nieuwegein echter meer kantoren toe dan waarvoor volgens het onderzoek nog ruimte is.’

Met het bestemmingsplan Kantoorreductie worden de regels afgestemd op de uitkomst van het onderzoek. De procedure voor het bestemmingsplan Binnenstad Nieuwegein kan hierdoor ook verder.

Met ingang van 1 februari 2018 zal het ontwerpbestemmingsplan Kantoorreductie ter inzage worden gelegd. Dit is officieel in het Gemeenteblad (en Staatscourant) bekend gemaakt. U kunt hierop reageren.

2 thoughts on “Definitief ontwerp bestemmingsplan Binnenstad is in de maak

  1. Andre

    geld te veel geld over de balk smijten.waar heeft Nieuwegein behoefte aan woningen horeca gelegenheden.en dat geld kan beter naar de bewoners die naar de voedselbank gaan in plaats naar die aasgieren kantoor bedrijven.

  2. S

    Een bestemming kan ook zijn dat het GROEN BLIJFT! Ongelooflijk dit beleid. Snel Weg uit deze gore betonstad.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren