De wijkkrant voor Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard is af

De nieuwe wijkkrant is weer af. Binnenkort zal hij weer verspreid worden in de wijk Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard. Maar zoals gebruikelijk is deze alvast te lezen op De Digitale Stad Nieuwegein. Cobie Smith, voorzitter van het Wijkplatform HZL schrijft:

‘In Hoogzandveld gaat gebouwd worden! Woningen (het Middenblok) die hard nodig zijn om een klein stukje van het woningtekort op te lossen. U heeft de laatste informatie hierover waarschijnlijk al ergens gelezen maar voor de zekerheid zetten we het ook in dit Wijknieuws. U vindt daarin ook het mailadres voor als u vragen heeft of anders geïnteresseerd bent.’

‘Over de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe politiebureau en het Sportpark Parkhout heeft de gemeente kortgeleden plannen gepubliceerd. Verderop vindt u hier meer informatie over. Voor het politiebureau is er 22 februari jl. al een informatieavond geweest voor omwonenden, deze is goed bezocht.’

‘In dit nummer kunt u ook kennismaken met onze nieuwe wijkcoördinator, Amber Nefkens. Kees de Bruin heeft ons vanwege een herindeling van de wijkco’s verlaten. We hebben inmid- dels kennis gemaakt met Amber en zijn ervan overtuigd dat zij voor onze wijken veel zal kunnen betekenen!’

‘Ik hoop dat u een mooie zomer heeft, voor velen weer de ‘vrijheid’ om op pad te gaan en elkaar te ontmoeten. Voor degenen die door welke reden dan ook niet zo makkelijk van huis wegkomen: hopelijk kunt u toch genieten van dat wat dichtbij is en waar u blij van wordt. Er is ook weer veel te doen in het Buurtplein, mocht u zin hebben in een activiteit georganiseerd door MOvactor. U kunt daar ook altijd naar binnen lopen voor een babbel en een kopje koffie.’

‘Tot slot weer een ieder hartelijk bedankt die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van dit nummer. En u weet: reageren kan altijd!’

Cobie Smith
Voorzitter WijkplatformHZL

Download hier de nieuwe wijkkrant

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk