De Verkiezingskrant om u te helpen bij de keuze op wie u wilt gaan stemmen

Eens in de vier jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit jaar kunnen we op woensdag 16 maart naar de stembus. In verband met Corona zijn sommige stembureaus ook al geopend op maandag 14 – en dinsdag 15 maart, zodat mensen die dit prettig vinden op een rustiger moment hun stem kunnen uitbrengen. Om veilig te kunnen stemmen is ook dit jaar weer gekozen voor ruime stemlocaties. Hierdoor zijn sommige vertrouwde locaties dit jaar niet ingericht voor de verkiezingen en zijn er een paar nieuwe locaties bijgekomen.

De Verkiezingskrant, die u hier kunt downloaden, is bedoeld om u te helpen bij de keuze op wie u wilt gaan stemmen. Alle deelnemende partijen presenteren in het kort hun programma. Ook vindt u in deze krant informatie over de regels rond het stemmen en praktische informatie zoals de locaties van de stembureaus.

Burgemeester Frans Backhuijs: ‘De gemeenteraad beslist over veel zaken die in de stad gebeuren. Bijvoorbeeld over waar wat gebouwd kan worden, over verkeer, milieu, afval en energie. En ook over de hulp aan jongeren die het moeilijk hebben, de ondersteuning aan ouderen, de bouw van scholen en sportvoorzieningen en nog veel meer. Allemaal onderwerpen waar u als inwoner direct mee te maken heeft. De raad maakt de keuzes waar ons geld aan wordt uitgegeven. Met uw stem op 16 maart bepaalt u wie namens u besluiten neemt. Maar het is niet zo dat u maar eens in de vier jaar invloed heeft. De gemeente werkt graag samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen, scholen en andere organisaties. Daarom organiseren we bijeenkomsten over allerlei onderwerpen om te horen wat u vindt. Dat doen we per wijk, per buurt of soms voor de gehele stad. Inwoners worden ook gevraagd om mee te doen aan enquêtes en flitspeilingen zodat we zo goed mogelijk weten wat er speelt en waar behoefte aan is. Zo werken we samen aan Nieuwegein.’

‘Behalve deze Verkiezingskrant zult u tot 16 maart ongetwijfeld nog meer merken van de aanstaande verkiezingen. De politieke partijen doen er alles aan om u te informeren over hun standpunten en ideeën. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten waar de lijsttrekkers met elkaar in debat gaan. Ook is er een digitale stemwijzer (MijnStem Nieuwegein) van start gegaan.’

‘Ik roep u allen op om op 16 maart te gaan stemmen. Uw stem is van invloed op het dagelijkse leven in onze stad voor de komende vier jaar dus maak er gebruik van! In het bijzonder roep ik de jongeren op die voor het eerst kunnen stemmen. Maak gebruik van je stemrecht. Met een persoonlijk kaart zal ik je hier nog eens extra op attenderen.’

Met hartelijke groet,
Frans Backhuijs, Burgemeester van Nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk