De Stadswinkel

De gemeente Nieuwegein gaat in de komende anderhalf jaar de dienstverlening aan burgers en bedrijven efficiënter organiseren. Dat staat in het Projectplan Stadswinkel fase 2 dat het college van B en W heeft vastgesteld. Belangrijkste doelstelling van het project is dat burgers en bedrijven straks worden geholpen met maximaal één keer doorverwijzen. Dat geldt voor alle vormen van contact: in persoon, via de telefoon, website, e-mail en schriftelijk. Voor burgers en bedrijven betekent dit ondermeer dat ze steeds voor elke vraag met één persoon te maken krijgen, dat duidelijk wordt wat de gemeente wel en niet voor ze kan doen en dat ze beter inzicht krijgen in hoe de afhandeling van hun vraag, klacht of verzoek verloopt. De wijzigingen moeten uiterlijk1 januari 2003 zijn gerealiseerd.

Verdere doelstellingen zijn een goede elektronische dienstverlening van de overheid en een betere interne bedrijfsvoering. Om de doelstellingen te bereiken zal de gemeente onder andere de Stadswinkel omvormen tot frontoffice van de organisatie, de elektronische dienstverlening uitbreiden en een proef starten met een bedrijvenloket in de Stadswinkel.

De Stadswinkel van de gemeente Nieuwegein is vorig jaar augustus van start gegaan. Toen zijn in het nieuwe gemeentehuis bijna alle loketten van de gemeente fysiek bij elkaar gebracht. Uniek in Nederland is dat de gemeente daarvoor een eigen database heeft ontwikkeld met de gemeentelijke producten en een enquêtezuil waarmee de tevredenheid van de klanten wordt gemeten.

Op 29 mei spreekt de commissie PSO over het voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk