Katern

De Raadsvergadering van 23 november

Op 23 november staat er een hele lijst C-stuk- ken op de agenda. Dat zijn raadsvoorstellen die niet of nauwelijks besproken hoeven te worden. Drie raadsvoorstellen zijn wél uitgebreid besproken door de raad:

• Omgevingsprogramma Horeca
Dit raadsvoorstel gaat over het horecabeleid in Nieuwegein. In het plan is vastgelegd hoe de gemeente omgaat met vragen als: op welke plekken komt er horeca, wat voor soorten horeca willen we graag in de stad, en tot hoe laat mogen cafés open blijven? Maar er staat meer dan dat in het programma. Er is aandacht voor de verduurzaming van bedrijven, voor activiteiten voor jongeren en voor gezondheid.

De stad heeft kunnen meedenken over over het programma. Vorige week waren er nog inwoners en andere betrokkenen aanwezig bij de Avond voor de Stad om met de raad over dit thema in discussie te gaan. Op 23 november gaat de raad een besluit nemen over het programma. Als het programma aangenomen wordt, heeft Nieuwegein voor het eerst sinds 1992 een actueel horecabeleid. Daarmee hoopt de gemeente de voorwaarden te creëren voor een aantrekkelijk aanbod van horeca in onze stad.

• Aankoop locatie Henkel
De locatie Henkel is het zuidelijke deel van het driehoekige gebied tussen het Merwedekanaal, de Doorslag en de Vreeswijksestraatweg. De gemeente wil deze grond graag kopen, zodat het bestuur van de stad kan bepalen hoe het gebied ontwikkeld wordt. Een groot aantal leden van de gemeenteraad gaf tijdens ze het voorstel nog niet klaar vonden voor besluitvorming; dat betekent dat zij vinden dat er nog werk verzet moet worden voordat de raad een besluit kan nemen. Daardoor is het op het moment van schrijven nog niet zeker of dit onderwerp op 23 november besproken wordt.

• Tijdelijke school Rijnhuizen
Verder neemt de raad deze avond een besluit over de tijdelijke school in Rijnhuizen, die gebouw moet worden op het terrein van hockeyclub MHCN, die in 2024 naar Park- hout-Zandveld verhuist. Zolang er in Rijnhui- zen nog geen permanente school is, ziet de gemeente hier kans voor een tijdelijke school. Dit kan natuurlijk pas doorgaan als de raad ermee instemt.

De vergadering is te volgen via NieuwegeinseRaad.live/Stream1 en natuurlijk bent u van harte welkom in de Raadzaal.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk