‘De Postwagendrift’

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat dies meer zij, vastgelegd volgens een vast stramien: ter hoogte van het pand met huisnummer 1, midden op de weg, fietspad of trottoir de straat in gefotografeerd, zoals deze week de Postwagendrift. Daarbij bepaalt het straatnamenregister van de Gemeentegids 2010 de alfabetische volgorde in deze wekelijkse rubriek.

De eerste straat is de Bertus Aafjeshove, de laatste de Zwolseveste. Iedere week een foto, die desgewenst gedurende zes maanden na publicatie, te verkrijgen is via onze fotograaf Jordi Jupijn. Deze week dus de Postwagendrift in de wijk Batau Zuid.

Postwagendrift

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk