De gemeente verzendt haar post CO2-neutraal

De gemeente Nieuwegein verzendt jaarlijks ongeveer 350.000 poststukken. Het vervoer van al die poststukken leidt tot uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2), omdat gebruik gemaakt wordt van bestelbusjes, vrachtauto’s en soms vliegtuigen. Met de postverzendingen draagt ook de gemeente Nieuwegein bij aan het klimaatprobleem. TNT Post streeft naar een CO2 neutrale postketen. Dit betekent dat zij geen uitstoot van CO2 willen van verzender tot ontvanger. Daarnaast kiezen zij voor schonere voertuigen. TNT kan dit niet alleen en vraagt de hulp van haar klanten.Een eerste stap is proberen minder post te verzenden, door zoveel mogelijk via e-mail te corresponderen en brieven en andere stukken dubbelzijdig te printen. Inkomende post kan vermindert worden door bijvoorbeeld een sticker te gebruiken voor ongewenste of verkeerd geadresseerde post. Natuurlijk moet de gemeente Nieuwegein ook post verzenden. De CO2 die daarmee uitgestoten wordt kan gecompenseerd worden. TNT heeft daarvoor het ‘CO-2-Gether’ programma opgestart. De CO2 uitstoot wordt dan omgerekend naar een geldbedrag en dat bedrag gaat de gemeente investeren in het windenergieproject in Kanataka, India. TNT Post verdubbelt het bedrag.Wethouder Carla Breuer heeft van TNT account manager Corianne Keuning een certificaat voor deelname ontvangen. De gemeente zal de ontvangers van de post op de hoogte brengen van dit project door middel van een speciale sticker op de enveloppen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren