De bouwsector stapt over op elektrisch

We moeten af van motoren die op fossiele brandstof werken. Dus komt er als het aan de overheid ligt een tijd dat er alleen nog elektrische auto’s op de Nederlandse wegen rijden. Maar daarmee zijn we er nog niet. De bouw werkt met machines die anno 2023 nog vooral op diesel of eventueel benzine werken. Denk aan kranen, shovels en andere grondverzetmachines en ook aan schroefcompressoren die op een bouwplaats worden gebruikt. Er zal nog veel moeten gebeuren om die situatie te veranderen.

Elektrische machines zijn duur
Eén van de grootste problemen is dat elektrische machines zeer duur in aanschaf zijn. Een elektrische machine kost anno 2023 ongeveer drie keer zoveel als een vergelijkbare machine met een dieselmotor. Veel bouwbedrijven kunnen dergelijke grote investeringen simpelweg niet betalen. Alleen de grootste bouwers zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van elektrische kranen en andere machines. Een hindernis die daarbij moet worden genomen is dat dergelijke machines enorm grote accupakketten nodig hebben om het benodigde vermogen te kunnen leveren en ook een acceptabel aantal uren achter elkaar te kunnen draaien. Op een bouwplaats is meestal nog geen stroom, dus opladen op locatie is meestal geen optie.

Leveranciers werken aan nieuwe machines
Leveranciers en dealers zoals Kaeser compressoren weten natuurlijk ook dat de tijd hoe dan ook zal veranderen. Ze proberen daar nu al op in te spelen door te investeren in nieuwe innovaties. Het is de bedoeling dat elektrische machines en apparaten op den duur betaalbaar worden voor alle ondernemers en niet alleen zijn weggelegd voor en aantal grote bouwbedrijven in Nederland. De overheid doet ook een duit in het zakje met subsidie. Helaas is die nog niet toereikend om aan alle aanvragen te kunnen voldoen.

De stikstofproblemen spelen de bouw parten
Nederland ondervindt anno 2023 grote hinder van de Europese stikstofregels. Er kan veel minder gebouwd worden dan de overheid zou willen. De regering had wetgeving aangenomen die voorschreef dat de stikstofuitstoot tijdens het bouwen niet meetelde voor de berekening. Alleen de stikstofuitstoot na realisatie van een project was van belang. Hier zette de Raad van State echter eind 2022 een streep doorheen. Dit betekende dat veel projecten opnieuw tegen het licht gehouden moesten worden om te beoordelen of ze wel of niet konden doorgaan. Dit leidde tot grote vertraging. Mede hierdoor kan de bouw van voldoende woningen de komende jaren absoluut niet worden gegarandeerd.

Elektrische machines kunnen een verschil maken
Als er in de toekomst meer gebruik gemaakt kan worden van elektrische machines dan zal dit zeker verschil maken. Dan is er alleen nog het kostenaspect. Zo lang deze nieuwe machines duur blijven, kunnen bouwers hun aanbesteding niet tegen lage prijzen doen. Ze moeten immers rekening houden met het terugverdienen van de investering voor die dure compressor of kraan. Dit betekent dat het bouwen van woningen de komende jaren zeker niet veel goedkoper zal worden. Het tegendeel is eerder waarschijnlijk.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk