De Beugelaer van april 2022 staat weer klaar

Deze week is het februari nummer van de wijkkrant voor Vreeswijk uitgekomen, en zoals altijd is deze ook te downloaden via De Digitale Stad Nieuwegein. In de wijkkrant blikken de samenstellers terug en kijken wat er dit jaar allemaal weer te gebeuren staat.

‘Op 27 april gaan we dit jaar Koningsdag vieren zoals we dat gewend waren. Twee jaar lang had het coronavirus ons in de greep. De activiteiten die we op Koningsdag gewend waren, gingen helaas niet door. Gelukkig staan veel gemotiveerde vrijwilligers klaar om dit jaar, alles goed georganiseerd zoals vanouds, in goede banen te leiden. Zij zijn niet afgehaakt en ik hoop dat ze nog meer energie hebben dan voorheen. Op deze plaats wil ik ze alvast heel graag dankzeggen voor hun inzet.’

‘Het is een bijzonder jaar: na twee jaar weer gewoon Koningsdag. Wij vieren feest terwijl er in de Oekraïne oorlog woedt. Geen reden om Koningsdag niet te vieren, maar wel om stil te staan bij hoe geweldig het is dat wij dit feest kunnen vieren. Koningsdag brengt mensen bij elkaar, dat zie ik alle jaren weer. Families die al generaties lang in Nederland wonen, samen met mensen en families die hier nog niet zo lang zijn. Het is een dag die laat zien, dat er grote saamhorigheid is. Ik ben er trots op dat dit in Nieuwegein kan.’

‘Ik hoop van harte dat alle mensen die dit bijzondere Nederlandse Oranjefeest voor het eerst meemaken, er van genieten. Zoals iedereen er hopelijk van gaat genieten, al was het maar omdat we het twee jaar lang hebben moeten missen. Ik roep iedereen op, de activiteiten te bezoeken die door de vele vrijwilligers worden georganiseerd. De bezoeker wordt er blij van en de organisatoren ook. Wij gaan er samen een geweldige dag van maken.’

‘Veel leesplezier…!’

Burgemeester Frans Backhuijs. Download hier de wijkkrant.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk