De betrokkenheid met mijn stad – Deel 5

Belofte maakt schuld. De afgelopen jaren zijn er al heel veel beloftes aan de inwoners gedaan en met het oog op de komende verkiezingen wordt er door veel partijen nog even een schepje bovenop gedaan. Daar is niets mis mee, mits die beloftes ook worden nagekomen. Helaas ontbreekt het daar vaak aan met als logisch gevolg, dat de inwoners zich steeds meer afwenden van de politiek, omdat die steeds ongeloofwaardiger wordt. Het heeft geen zin om iemand gouden bergen te beloven, als je het niet kunt waarmaken.Een mooi voorbeeld uit de praktijk is de uitwerking van de verkeersplannen. Voor meerder wijken werd een meerjarig verkeers en vervoersplan vastgesteld. Er waren fikse tegenvallers bij de uitvoering in onder meer de wijk Batau. De verkeersremmende maatregelen bleken daar zoveel problemen te veroorzaken, dat er een enorme extra investering nodig was, om ze binnen aanvaardbare normen te brengen. Toen de wijk Fokkesteeg aan de beurt was, zat er geen cent meer in de pot. Als dooddoener waagde een partij zelfs te zeggen: “Het is uw eigen wijk en u bent zelf degene die te hard rijdt. Daar kunnen wij niets aan doen.”Een uiterst bedenkelijke poging om de schuld af te wentelen op de inwoners. Gelukkig zijn er ook voorbeelden te noemen, waar het wel goed is gegaan. Een aantal sportverenigingen is inmiddels voorzien van een mooie nieuwe accomodaties gekregen omdat ook hen dit belooft was. Voor de Kynologen vereniging wordt ook een nette oplossing gezocht, wat wij overigens terecht vinden. Ik vind, dat je beloftes altijd moet nakomen.Ik ben heel blij met het burger initiatief en met Leefbaar Nieuwegein zullen we dit initiatief uiteraard ten volle steunen. Het is een beter medium dan het referendum, omdat het referendum alleen raadgevend is, weinig meer opties biedt dan ja of nee en daarvoor eerst een groot aantal handtekeningen moet worden opgehaald.Op dit moment wordt er van het burger initiatief nog te weinig gebruik gemaakt, wat waarschijnlijk te maken heeft met een stuk onbekendheid. Ik wil daarin graag verandering brengen.Het burgerinitiatief is een geschikt middel om een onderwerp zoals verkeersproblemen in de wijk op de politieke agenda te krijgen. Je moet dan als inwoner wel op een aantal dingen letten. Reeds genomen besluiten kun je niet terug draaien. Onderwerpen, die al op de agenda staan ook niet. Je moet minimaal 25 handtekeningen mee sturen, hoe meer hoe beter. Het is verstandig om eerst even de brochure aan te vragen of op te halen bij de gemeente. Hierin staat alles wat u nodig heeft om zo’n burgerinitiatief te maken. Komt u er helemaal niet uit, dan kunt u ons gerust bellen of mailen we staan uiteraard voor u klaar om u te helpen.Een van de zaken, die ons heeft bezig gehouden was de herinrichting van de Lohengrinhof. Er bestond een parkeerprobleem en een zeer onveilige verkeerssituatie voor kinderen, die op de fiets naar school gingen. De kinderen moesten over een parkeerterrein tussen stilstaande en rijdende auto’s door naar hun schoolplein. Er is geen apart fietspad aanwezig. Er bestaat een groep ouders, die zich bezighoudt met de verkeersveiligheid rond de school. Het was dan ook een gemiste kans, dat de gemeente in eerste instantie herinrichtingsplannen had gemaakt zonder daarin deze ouders te betrekken.Gelukkig is hun mening uiteindelijk toch verwerkt in de uiteindelijke oplossing en is daarmee een veiligere situatie ontstaan. Het parkeerprobleem ter plekke is overigens nog niet geheel opgelost.Een heel ander onderwerp is het alcohol en drugsgebruik van met name de jongeren. De raad heeft goedkeuring verleend aan de vestiging van een coffeeshop in Nieuwegein. Zoals de meeste mensen wel weten heeft zo’n winkel weinig te maken met de verkoop van koffie, maar alles met het verstrekken van softdrugs. Op die manier hoopte men, dat de verkoop en het gebruik van drugs beter gecontroleerd zou kunnen worden en de handel op straat en rond scholen daardoor de nek om worden gedraaid. In de praktijk blijkt dat echter niet het geval te zijn. Er zijn zelfs kinderen van 12 jaar die gebruiken. Ik ben voorstander van een strenge aanpak van de straathandel en plaatsing van de coffeeshop buiten de woonwijken. De Hildo Kropstraat bijvoorbeeld heeft ook zonder coffeeshop nog voldoende problemen, die opgelost moeten worden.Het alcohol probleem schijnt maatschappelijk nog groter te zijn dan het drugs probleem. Net als bij drugs gaat het niet alleen om een plaatselijk probleem, maar je kunt er wel lokaal iets aan proberen te doen. Je zou moeten beginnen bij een goede voorlichting aan ouders en kinderen bijvoorbeeld via lezingen of themaweken op school. Ik heb zelf opgroeiende kinderen die op hun dertiende al dronken leeftijdsgenootjes hebben meegemaakt. Voor mij is dat onbegrijpelijk.Ik snap wel, dat je zulke grote problemen niet een twee drie oplost, maar je moet er wel oog voor blijven houden. Ik vind, dat er landelijk aandacht zou moeten koemn voor dit probleem Daarom ben ik begonnen om de landelijke politiek hierover te informeren en heb gevraagd of men dit in de Tweede Kamer aan de orde wil stellen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk