De betrokkenheid met mijn stad deel 1

Het is alweer een aantal jaren geleden, dat ik de politiek ben ingegaan. Het was een uitdaging voor me. Samen met de andere kandidaten had ik er veel zin in om echt iets te gaan veranderen in onze stad.Wat ik niet wist was het feit dat voor veel dingen, die ik wilde veranderen al bindende afspraken bestonden. Dat was een grote tegenvaller, maar daar kom je pas achter als je achter de schermen kunt kijken. Het woord geheim werd en wordt te pas en te onpas gebruikt binnen deze gemeente. Hierdoor kun je als buitenstaander gewoon niet te weten komen, hoe alles in elkaar zit.We hadden met Leefbaar Nieuwegein op overtuigende wijze de verkiezingen gewonnen en wilden voortvarend aan de slag. Na mijn aantreden als wethouder werd me direct gevraagd of ik nu van plan was om mezelf te veranderen. Mijn antwoord hierop was duidelijk: ” Dat ziet u verkeerd!. Ik ben juist gekozen omdat ik zo ben en niet om te veranderen”. Die uitspraak viel verkeerd, maar ik had het de mensen (mijn kiezers) beloofd.Ik vind dat je moet zorgen als wethouder dat je voor elke inwoner die dat vraagt bereikbaar bent en voor hem of haar tijd vrij moet maken. Dat had voor mijzelf tot gevolg, dat ik extra lange dagen heb moeten maken om dit ook waar te kunnen maken.Ik heb overigens ook fouten gemaakt hoor, maar van die fouten heb ik heel veel geleerd. Normaal als je een nieuwe baan krijgt, wordt je ingewerkt. Dat is er in de politiek alleen bij, als je onderdeel van een landelijke partij bent. Zo niet, zoek het dan allemaal maar lekker zelf uit.De kracht om mijn werk te doen heb ik gekregen van veel inwoners uit de stad, die mij heel veel geholpen hebben en altijd voor mij klaar stonden. Ik heb altijd gezegd dat we als partij geen vrijwaring hebben voor 4 jaar, maar dat je altijd terug moet gaan naar je kiezers om te vragen of ze het met je beleid eens zijn. Als eerste kwamen de verkeersproblemen met de drempels naar voren. Het besluit hierover was overigens al in het vorige College genomen.Ik vind dat als je met elkaar een besluit hebt genomen en tijdens de uitvoering blijkt dat de ingevoerde maatregel niet werkt, je niet onverdroten verder moet gaan. Maak even pas op de plaats, ga met alle betrokkenen (met name de buurtbewoners) in gesprek en kijk of je alsnog tot een werkbare oplossing kunt komen. Op die manier creëer je draagvlak en houdt je de kosten tenminste nog enigszins in de hand. Ik heb me destijds sterk gemaakt voor het standpunt van de inwoners, maar als je daar met je partij alleen in staat, bereik je nog niets. De meerderheid heeft het voor het zeggen, ook in het college. Uiteindelijk was het wel zuur dat we als gemeente 1,2 MILJOEN EURO uit moesten geven om alles weer te gaan herstellen.Ik ben van mening dat er alleen goed bestuurd kan worden als je goed naar elkaar luistert ongeacht of je die persoon wel of niet mag.Ik ben na 9 maanden weggestuurd (waarvan 2 maanden zomerreces), omdat ik in die tijd niets had bereikt voor de binnenstad en het vertrouwen ontbrak, dat er met mij aan het roer op korte termijn gebouwd kon gaan worden. Als ik nu kijk naar de stand van zaken, is het mijn opvolger ook niet gelukt om in 9 maanden met een geweldig plan te komen. Sterker nog we hebben nog meer ingeleverd en minder voor terug gekregen. In de huidige situatie is het nog maar zeer de vraag of de bouwplannen wel doorgang kunnen vinden vanwege de bedreiging van ons milieu: de zogenaamde fijn stof problematiek. De burgemeester ziet geen onoverkomelijke problemen, houdt het op een verschil in interpretatie. Wij maken ons hierover wel zorgen en zijn er in ieder geval niet zo zeker van dat er op korte termijn gebouwd kan gaan worden.Het is niet zo dat u ons moet zien als een tegenpartij. Wij zijn wel een partij die kritisch naar het gemeentebeleid kijkt en in de eerste plaats controleert of de inwoners dit ten goede vinden komen aan hun stad.Leefbaar Nieuwegein is van mening dat je in de eerste instantie moet zorgen dat er een goede communicatie is. Dat wil zeggen dat als je iets vraagt aan mensen dat je ook luistert en er waar mogelijk ook iets mee doet. En als er dan een visie wordt geschreven men daar dan ook iets van terug vindt, hetzij meegenomen of geargumenteerd waarom juist niet. Pas dan kan men tot een goede samenwerking komen met de inwoners. Op deze manier kunnen wij u betrekken bij al wat er gebeurd in uw eigen stad Alleen zo kan een gemeentebestuur volgens ons tot een goed besluit komen.(wordt vervolgd)

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk