Katern

De Algemene Beschouwoingen in Nieuwegein

Ieder jaar worden er in gemeenten net als in Den Haag Algemene Beschouwingen gehouden over de begroting van het komende jaar. Tijdens deze beschouwingen komen alle onderwerpen aan de orde die relevant zijn voor de stad. Dit jaar draaide alles om de komende bezuinigingen. Die zal iedereen gaan voelen in 2012.

Het college van B&W grijpt hard in op vele gebieden van de samenleving. Het groenonderhoud zal eronder leiden en ook op vele andere gebieden zal gesneden moeten worden in de uitgaven. Ook SP is van mening dat er ingegrepen moet worden. Meer dan 4 miljoen Euro komt de gemeente jaarlijks te kort, onder andere door een lagere uitkering uit het Gemeentefonds vanuit Den Haag.

Deze bezuinigingen eisen wel van het stadsbestuur dat er alleen gesneden wordt waar dat kan. Het is makkelijk om met één pennenstreek bepaalde voorzieningen te schrappen, maar die komen niet snel meer terug. Fractievoorzitter Martijn Stekelenburg hield een vlammend betoog tijdens de Beschouwingen. Onderaan dit bericht kunt u het hele betoog lezen.

SP diende verschillende voorstellen in om bepaalde bezuinigingen te schrappen. Zo wordt er hard gesneden in de budgetten voor theater de Kom. Omdat het theater een grote uitdaging heeft om het nieuwe in aanbouw zijnde theater goed te laten draaien, is er een goed startkapitaal nodig en een garantie van de gemeente dat de Kom de kans krijgt om het nieuwe theater tot een succes te maken. De bezuinigingen van een half miljoen zijn onverantwoord. Dit zorgde er ook voor dat het bestuur van het theater deze week opstapte. Dit geeft aan dat de plannen van het college ondoordacht zijn. De SP maakt zich grote zorgen over de positie van de Kom zeker nu het demissionaire bestuur heeft aangegeven binnen een half jaar failliet te gaan als de bezuinigingen worden doorgevoerd. Al eerder uitte de SP haar zorgen toen het ging over de bouw van het theater. De ambities van het college stijgen uit boven de realiteitszin.

Ook de bibliotheek moet eraan geloven. Het voorstel om de bezuiniging van een ton te schrappen haalde het niet. Het aantal lezers van de bibliotheek daalt al jaren en er moet een omslag komen naar een andere werkwijze en een ander aanbod. Daar is geld voor nodig, maar die budgetten komen er dus niet. Hier dreigt ook het gevaar dat deze instelling in de overgang naar een nieuw pand geen vaste grond onder de voeten vindt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren